O příspěvku

Tématické zařazení

Použití

  • SŠ/VŠ

Pomůcky

  • S opravdu jednoduchými pomůckami
  • S jednoduchými pomůckami
PDF ke stažení

Pokusy podle návodů z internetu

Urbanová M.

I když Sborníky příspěvků z „Veletrhu“ jsou studnicemi nápadů na různé fyzikální experimenty a zvláštní přístroje, je možné najít spoustu zajímavých věcí z fyziky na internetu, samozřejmě převážně v angličtině. Já jsem pro radost českých čtenářů přeložila a vyzkoušela několik návodů na jednoduché fyzikální pokusy ze stránky

http://freeweb.pdq.net/headstrong/

a uveřejnila je na své internetové stránce na adrese:

http://hp02.troja.mff.cuni.cz/~urbanova/bizarni_kramy.htm

Pro ukázku přikládám alespoň dva návody – na výrobu elektromotoru a elektromagnetického klaksonu.

Elektromotor

Jednoduchý elektrický motorek si snadno vyrobíte s následujícími pomůckami:

• prkénko (asi 15x10x2 cm)

• tři dlouhé hřebíky (asi 10 cm)

• skleněná trubička (např. oční kapátko)

• měděný drát (průměr 0,5 mm)

• korkový špunt.

Pilkou na železo odřízněte hlavičky dvou hřebíků tak, aby zůstalo asi 7 cm ke špičce. V podélné ose prkénka předvrtejte dvě malé dírky asi 11 cm od sebe. Hřebíky naťukněte do těchto dírek, aby vyčnívaly do výšky asi 6 cm nad prkénko. Tyto hřebíky vytvoří jádra cívek vytvářejících magnetické pole, ve kterém se bude otáčet cívka motoru.

Rotor uděláte tak, že do díry v korkovém špuntu zastrčíte hřebík. Špunt je nastrčen na ložisku vytvořeném ze skleněné trubičky na jednom konci zatavené nad plamenem (kapátko, kde dozatavíte malou dírku). Druhou částí ložiska je velká jehla, zatlučená zespodu do prkénka uprostřed „cívkových hřebíků“. Skleněnou trubičku zasuňte do špuntu tak, aby po nasazení na hřebík byly konce cívky rotoru ve stejné rovině jako horní konce cívek vytvářejících magnetické pole.

Všechny hřebíky obalte 2 nebo 3 vrstvami papíru a pak je omotejte 4 vrstvami drátu. Každou z vrstev oblepte izolepou (pro dobrou izolaci a usnadnění vinutí další vrstvy).

Vývody cívky rotoru jsou odizolovány a upevněny na kapátku (nití nebo lepící páskou) tak, aby vytvořily komutátor, kterým je zajištěno elektrické spojení s otáčející se cívkou motoru.

Vnější vývody cívek vytvářejících magnetické pole jsou připojeny ke svorkám motoru. Vnitřní vývody jsou odizolovány a používají se jako kartáčky (viz obrázek).

Na roztočení motorku vám postačí jako zdroj plochá baterie. Dejte pozor, aby všechna vinutí a spojení byla v pořádku a kartáčky byly na správném místě. Prsty strčte do motorku, rozjede se potom sám.

Výsledek mého snažení vidíte na následujícím obrázku.

Urbanová M.: Pokusy podle návodů z internetu - image002.jpg

Elektromagnetický klakson

Klakson si můžete vyrobit z prázdné plechovky a několika dalších materiálů:

• velká prázdná plechovka bez víčka (např. od barvy)

• cívka s jádrem

• šroubek

• několik dřevěných desek

• vodiče, spínač, zdroj napětí.

Nejdřív dobře připevněte plechovku několika hřebíky na velkou dřevěnou desku. Velikost desky závisí na velikosti plechovky, tak jako i velikost ostatních částí klaksonu.

Destička (F) je široká jako (C) a měla by být vysoká jako 3/4 průměru plechovky. Další dřevěná konstrukce vede dovnitř plechovky a je v ní šroub (E), jehož špička je v kontaktu s vnitřním dnem plechovky. Je lepší vnitřní dno plechovky u kontaktu se šroubem oškrábat až na holý kov.

Zapojení: viz obrázek. Pro svůj klakson jsem použila 12V zdroj, to záleží na počtu závitů cívky a dalších parametrech klaksonu.

Jak to funguje: Když se sepne spínač, obvod se uzavře, z cívky se stane elektromagnet a přitáhne si dno plechovky. To je tak odtaženo od špičky šroubu a obvod se rozpojí. Jakmile se ale obvod přeruší, cívka už není dál elektromagnetem a dno plechovky se vrátí zpět do své původní polohy. Když se dno opět dotkne šroubu (E), sepne se obvod a celý proces se opakuje. Toto všechno se děje velmi rychle a vibrace dna plechovky produkují vrčivý zvuk klaksonu.

Problémy: I když je to jednoduché zařízení, vyžaduje pečlivé nastavení jednotlivých částí, aby fungovalo. Možná budete muset trochu experimentovat s různými bateriemi, vinutím a dalšími částmi, než dosáhnete dobrého zvukového efektu. Jestliže váš klakson stále nefunguje, znovu zkontrolujte všechna zapojení, hlavně kontakt u šroubu (E), kterým můžete zvuk klaksonu dolaďovat.

Jak vypadá už hotový klakson, vidíte na následujících obrázcích.

Urbanová M.: Pokusy podle návodů z internetu - image004.jpg

Urbanová M.: Pokusy podle návodů z internetu - image006.jpg