O příspěvku

Tématické zařazení

Použití

  • SŠ/VŠ

Pomůcky

  • S jednoduchými pomůckami
  • S běžným vybavením kabinetu
PDF ke stažení

Demonstrace iontové vodivosti skla a elektrického oblouku v sodíkových parách

David P.

Potřeby: rozkladný transformátor 600 Z/12 000 Z, Holtzovy svorky, dva rovné silnější dráty, skleněná trubička o průměru 4 až 6 mm a délce 5 cm, vodiče.

Provedení: Po připojení obvodu (viz obr. 1) na síťové napětí bude mezi elektrodami upevněnými v Holtzových svorkách, tj. na skleněné trubičce vysoké napětí – přibližně 4 500 V! Po počátečným ohřátí skleněné trubičky plamenem kahanu na teplotu 300 °C až 400 °C začne sklem protékat elektrický proud. To se projeví žlutozeleným světélkováním skla. Joulovým teplem se bude teplota skla dále zvyšovat a dojde k uvolňování kationů modifikátorů (sodíku, draslíku, …) ze skla v podobě jejich par.

David P.: Demonstrace iontové vodivosti skla a elektrického oblouku v sodíkových parách - image002.jpg

Obr. 1

Při následném oddálení jedné elektrody od skla dojde k zapálení elektrického oblouku hořícího převážně v parách sodíku uvolňovaného ze skla. Plazma vznikající ve výboji vydává žluté světlo způsobené zářením par sodíku. Uvolňované Joulovo teplo ve skle způsobí vysoké zahřátí a změknutí skla, které se vlastní vahou začne deformovat, případně dojde až k jeho tavení.

Poznámky:

1. Záření skla vzniká deexcitací atomů a iontů (především sodíkových) vybuzených uvnitř skla do excitovaných stavů elektrickým polem.

2. Sodík má nízké ionizační napětí. To způsobuje, že obloukový výboj hoří převážně v parách sodíku a září ve žluté barvě.

3. Demonstrovaný výboj napájený střídavým napětím zhasíná stokrát za sekundu a hoří při obou polaritách elektrod, neboť se vytvoří termoemisní skvrny jak na kovové elektrodě, tak v malé plošce na skle, což je velice dobře pozorovatelné.

4. Výbojový kanál je typicky deformován (viz obr. 2) v důsledku snížení hustoty plazmatu výboje následkem jeho vysoké teploty.

5. Omezení výbojového proudu je provedeno impedancí transformátoru, který současně odděluje obvod oblouku od obvodu sítě.

David P.: Demonstrace iontové vodivosti skla a elektrického oblouku v sodíkových parách - image004.jpg

Obr. 2

Pozor! Při demonstraci je nutno dodržet bezpečnostní předpisy při práci s vysokým napětím!