O příspěvku

Použití

  • SŠ/VŠ

Pomůcky

  • S jednoduchými pomůckami

Záhadná sila robí zázraky

Nevedelová M.

Určite ste už počuli o ľuďoch „so zázračnými schopnosťami“. Mám na mysli ľudí, ktorí si na seba prikladajú rôzne predmety. Tieto na nich ostanú visieť, hoci v niektorých prípadoch ide aj o predmety s hmotnosťou niekoľko desiatok kilogramov. Je v tom nejaký trik alebo sú títo ľudia naozaj zázrační?

Nevedelová M.: Záhadná sila robí zázraky - image002.gif

Či máte tieto „zázračné schopnosti“, sa môžete presvedčiť aj Vy na vlastnej koži. Stačí si opatrne priložiť napr. pravítko na čelo. Ak Vám pravítko ostane na čele akoby prilepené, aj keď hlavu mierne predkloníte, máte dôkaz, že za tým nie sú zázračné schopnosti.

Ale čo vy ostatní, čo sa bojíte podrobiť skúške svoje schopnosti! Nezúfajte! V nasledujúcich riadkoch nájdete návod, ako sa nie celkom na vlastnej koži, ale iba na vlastné oči, presvedčiť o podobnom jave.

Pomôcky:

potravinárska fólia, rám, sklenený tanierik, nožničky, antikorová lyžica, kovové pero, papierová krabička, drevená ceruzka.

Nevedelová M.: Záhadná sila robí zázraky - image004.gif

Postup:

Na ľubovoľný rám (na tieto účely môžeme použiť aj hrniec, tortovú formu atď. alebo stačí pomoc dvoch šikovných rúk), natiahnite potravinársku fóliu tak, aby bola napnutá. O tom, že to musí byť práve potravinárska fólia, sa dozviete neskôr.

Napnutú fóliu dajte do vodorovnej polohy a položte na ňu ľahší sklenený tanierik. Pomaly fóliu spolu s tanierikom preklopte až do zvislej polohy a pozorujte, kedy tanierik odpadne. Podobne to vyskúšajte aj s nožničkami, antikorovou lyžicou, kovovým perom, papierovou krabičkou, drevenou ceruzkou. Samozrejme môžeme pokus opakovať aj s inou fóliou, napr. s igelitovým sáčkom.

Pozorovanie:

Sklenený tanierik ostáva na fólii pri jej preklopení až do takmer zvislej polohy. Potom sa už na nej neudrží. Oddelí sa od nej a padne. Podobne sa správa aj pomerne ťažká antikorová lyžica, nožničky a kovové pero.

Nevedelová M.: Záhadná sila robí zázraky - image006.gif

Inak sa ale správa papierová krabička, ktorá sa zošmykne z fólie už pri malom odklonení sa z vodorovnej polohy. Takéto správanie možno pozorovať aj pri drevenej ceruzke.

Vysvetlenie:

Zohráva úlohu magnetizmus?

V prvom momente nás pri sledovaní vystúpenia človeka „so zázračnými schopnosťami“ môže napadnúť (keďže si väčšinou títo ľudia kladú na seba činky a podobné ťažké kovové predmety), či to nejako nesúvisí s magnetizmom. Mám tým na mysli magnetizmus ľudského tela. Keďže v tele človeka sa neustále šíria elektrické vzruchy, v dôsledku toho v jeho okolí vzniká magnetické pole. Túto prvotnú predstavu, pri hľadaní príčiny, o magnetickom poli možno ale hneď vylúčiť, keď si uvedomíme, že to funguje aj s plastovým pravítkom.

Aj v našom pokuse sa na fólii udrží nielen kovový predmet, ale aj napr. sklenený tanier. Magnetickú podstatu tento jav teda nemá.

V čom vlastne spočíva ochranná funkcia fólie?

Skúsme sa pýtať, prečo sa potravinárska fólia správa inak ako igelitový sáčok. Prečo sa potravinárska fólia používa na ochranu potravín? Jej vlastnosťou je, že je schopná veľmi dobre priľnúť na potraviny, a tak ich chrániť pred pokazením.

Nevedelová M.: Záhadná sila robí zázraky - image008.gif

Z nášho hľadiska je dôležitá skutočnosť, že fólia dokáže priľnúť na potravinu tak, že sa vytlačí takmer všetok vzduch nachádzajúci sa medzi ňou a potravinou.

A čo medzimolekulárne pôsobenie?

Daný poznatok by sa mohol na našom pokuse interpretovať takto. Keďže priľnavosť medzi materiálmi závisí výlučne od týchto materiálov, niektoré materiály k sebe dokážu priľnúť a iné nie.

Nevedelová M.: Záhadná sila robí zázraky - image010.gif

V prípade priaznivého výberu (napríklad fólia a sklenený tanier) priľne fólia na tanier tak, že vytlačí takmer všetok vzduch, ktorý sa nachádza medzi nimi. Vzdialenosť medzi materiálmi sa môže zmenšiť až na molekulárnu úroveň. Nie je teda dôvodu, aby sa neuplatnili príťažlivé medzimolekulárne sily (ich polomer sféry pôsobenia je rádovo až 10-8 m) medzi molekulami oboch materiálov. Tento prípad „priaznivej priľnavosti“ je typický pre hladké povrchy, čo spľňajú aj sklenený tanier aj kovové pero.

Vzduch „bráni“ obom materiálom…

V prípade pórovitých materiálov, fólia na tieto nemôže tak dokonale priľnúť. Medzi fóliou a takýmto materiálom ostane vzduch a väčšia vzdialenosť, ktorá bráni molekulám oboch materiálov vzájomne na seba tak silno pôsobiť. Vzdialenosť medzi molekulami oboch materiálov je taká veľká, že sa už neprejaví medzimolekulárne pôsobenie.

Nevedelová M.: Záhadná sila robí zázraky - image012.gif

Takéto správanie vykazuje papier aj drevo. Z toho dôvodu sa papierová krabička i drevená ceruza neudržia na naklonenej fólii a pod vplyvom gravitačného poľa padajú dole.

Malý záver:

Príčinu, prečo sa niektoré veci udržia na fólii a iné nie, treba hľadať vo vzájomnej priľnavosti oboch materiálov. Samozrejme na predmet, ktorý je na fólii, pôsobí aj gravitačné pole Zeme. To spôsobí, že sa predmet na fólii v určitej polohe (v našom prípade vo zvislej polohe) už neudrží, prevládne sila gravitačná nad silou priľnavosti a predmet sa zosunie z fólie.

Podobne to zrejme funguje aj s predmetmi prikladanými na ľudské telo. To, že niektorí ľudia sú schopní udržať na sebe rôzne predmety a iní nie, je zrejme ukryté v „kvalite ich povrchu“, teda kože. Aj vy patríte medzi „zázračných“ ľudí? Vyskúšajte si to!