O příspěvku

Klíčová slova

Použití

  • SŠ/VŠ

Pomůcky

  • S jednoduchými pomůckami
  • S běžným vybavením kabinetu
PDF ke stažení

To nejlepší z Pokustóna

Kolín J., Votruba V., Hájek K., Janeček V.

Anglický lékař, básník a přírodovědec Erasmus Darwin (děd Charlese Darwina) kdysi prohlásil: „Pošetilý je člověk, který se nikdy v životě neodvážil udělat nějaký pokus.“ Tato myšlenka je aktuální i v dnešní době. Experimentální činnost totiž umožňuje vnímat svět pomocí smyslů, kterými je obdařen každý člověk. Tento způsob vnímání je pro lidského jedince přirozený a většinou i příjemný.

Touha po porovnání způsobů, kterými lze pokusy provádět, nás vedla k uspořádání soutěže „O klobouk kouzelníka Pokustóna“. Toto klání pořádá náš Klub AMAVET při gymnáziu ve spolupráci s Gymnáziem Ústavní 400 v Praze 8 – Bohnicích.

Pravidla jsou jednoduchá. Žáci či dvojice žáků z 6. až 9. ročníků ZŠ (a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) celé Prahy si připravili pokus s jednoduchými pomůckami na jakékoli téma (mechanika, optika apod.). Pokus musí umět doprovodit slovním komentářem. S přípravou jim mohou pomoci rodiče i učitelé.

Příklady:

1. Karel Hájek, ZŠ Palmovka: Tajemná baňka

Pomůcky: Plechovka, na kterou jsou připájeny trysky (viz obrázek).

Použití: Plechovku naplníme zčásti předehřátou vodou (např. pomocí varné konvice) a zahříváme nad kahanem.

Uvolňuje se pára, která uniká tryskami z plechovky. Na základě zákona akce a reakce (příp. zákona zachování hybnosti) se plechovka roztočí.

Kolín J., Votruba V., Hájek K., Janeček V.: To nejlepší z Pokustóna - image002.jpg

Toto zařízení bylo známo již ve starém Egyptě a jeho vynález se připisuje Heronu Alexandrijskému (2. stol. př. n. l.). Jde o Heronovu parní baňku, která byla jedním z prvních reaktivních motorů.

2. Vladislav Janeček, ZŠ Palmovka: O pohybu trochu jinak

Pomůcky: Díly stavebnice Merkur, baterie 4,5 V, motorek z gramofonu, jehla, noviny a gramofonová deska.

Použití: Z dílů stavebnice Merkur sestavíme otáčivou část gramofonu, která bude poháněna motorkem na 4,5 V. Jako reproduktor slouží kuželovitá „trouba“ vytvořená z novin a ve vrcholu propíchnutá jehlou, která je použita jako přenoska.

Výklad zahrnoval popis vzniku a historie gramofonu. Byl zakončen reprodukcí skladby s báječným Karlem Gottem.