O příspěvku

Tématické zařazení

Použití

  • SŠ/VŠ

Pomůcky

  • S jednoduchými pomůckami
  • S běžným vybavením kabinetu
PDF ke stažení

Elektronický elektroskop

Drozd Z.

V tomto příspěvku je popsán jednoduchý detektor elektrického náboje. K detekci použijeme unipolární, tzv. polem řízený tranzistor (FET – Field Effect Transistor). Popíšeme dva způsoby – jednodušší a trochu složitější. V obou případech je užit tranzistor BF 245, můžeme však pracovat i s jinými typy.

Obr. 1 ukazuje jednodušší verzi elektroskopu. Hradlo tranzistoru není zapojeno. Je „ve vzduchu“. Miliampérmetr měří proud tranzistorem. Vhodný rezistor nám zajistí jeho správnou velikost, konkrétně u tranzistoru BF 245B je povolen proud (IDSS) 6–15 mA. Přiblížíme-li k tranzistoru elektricky nabité těleso, proud se mění. Stačí pohybovat rukou. Vhodná plastová propisovací tužka způsobí již velmi výrazný efekt. Pokus nám také názorně ukazuje, proč je tento typ tranzistoru nazýván „polem řízený“.

Drozd Z.: Elektronický elektroskop - image002.gif Drozd Z.: Elektronický elektroskop - image004.gif

Obr. 1) Jednodušší verze elektroskopu (vlevo)
Obr. 2) Složitější verze (vpravo)

Malé změny proudu procházejícího tranzistorem můžeme zesílit a tím je patřičně zviditelnit. Jeden z mož­ných způsobů je znázorněn na obr. 2. Na přítomnost elektrického náboje v blízkosti hradla tranzistoru zde reaguje LED dioda změnou svého svitu. K hradlu je připojen kousek drátu a trimrem P je nastaven slabý svit diody, LED dioda se plně rozsvítí při přiblížení záporně nabitého tělesa k hradlu (k drátu k němu připojenému) a zhasne za přítomnosti kladného náboje.

Na toto téma jsou možné různé variace. Např. vyrobit zvukový detektor apod.

Literatura:

[1] Malina, V.: Poznáváme elektroniku, KOPP, České Budějovice 1996

[2] Součástky pro elektroniku, katalog GM Electronic, s.r.o., Praha 1995