O příspěvku

Použití

  • SŠ/VŠ

Pomůcky

  • S jednoduchými pomůckami

Je voľný povrch vody pružný aj zdola?

Rakovská M., Gál T.

Pomôcky: Skúmavka, gumová zátka, drobné telieska, mosadzný drôt (d ≡ 1 mm), nádoba s vodou.

Rakovská M., Gál T.: Je voľný povrch vody pružný aj zdola? - image004.jpg

Obr. 1

Príprava a prevedenie: Z mosadzného drôtu zhotovíme slučku (d ≡ 5 cm). Zhotovíme plaváčik zo skúmavky, zátky a drôtenej slučky podľa obr. 1. Plaváčik vyvážime drobnými telieskami tak, aby po opatrnom vložení do vody vyčnievala slučka asi 2 cm nad voľným povrchom vody. Plaváčik ponoríme do vody. Po uvoľnení zostane celý plaváčik pod voľným povrchom vody.

Keď kvapneme na povrch vody niekoľko kvapiek éteru, plaváčik vyskočí prudko nad povrch.

Vysvetlenie: Voľný povrch vody sa chová ako pružná blana s určitým povrchovým napätím, ktorá zamedzí vynorenie plaváčika z vody. Kvapky éteru znížia povrchové napätie vody, preto plaváčik v dôsledku vztlakovej sily, sa vynorí nad povrch vody.

Poznámka: Pokus možno zopakovať až po odparení éteru z voľného povrchu vody.