Veletrh nápadů učitelů fyziky 18

logo konference

Příspěvky

Jako příspěvky do konference uvítáme nejen (již tradiční) zajímavé pokusy, ale například i samostatné práce žáků, videozáznamy experimentů, svépomocí zhotovené pomůcky a další příklady, jak výuku fyziky oživit a učinit z ní zajímavý předmět.

Příspěvky do konference mohou mít tyto formy

Příspěvky mohou být předneseny v těchto jazycích

Vystoupení

Délka vystoupení je 10-15 minut s tím, že dalších cca 5 minut bude vyhrazeno pro následné dotazy a diskuzi.

Fyzikální maličkost

Jedná se o nový formát vystoupení na Veletrhu.

Máte drobnou vychytávku do výuky? Rychlý experiment, který zdánlivě ani nestojí za řeč? Nebo třeba i malou inovaci známého experimentu, která se vám osvědčila? Pomůcku, na kterou jste narazili v obchodě nebo na nějaké akci? Odkaz na zajímavou akci nebo web? Chcete se podělit o to, jak se Vám podařilo zaujmout žáky?

Pokud jste se v tom našli a nechcete psát příspěvek do sborníku, je to ideální způsob prezentace pro Vás! Na vystoupení budete mít 5 minut.

Poster

Prezentující si připraví plakát formátu A1-A0 orientovaný na výšku.

Výstavka

V případě, že chcete na konferenci vystavovat, konzultujte prosím svůj záměr emailem na praha2020zavináčvnuf.cz dříve, než se přihlásíte.

Abstrakty

V případě, že chcete vystoupit s kratším nebo delším vystoupením, fyzikální maličkostí nebo posterem, zaregistrujte se a zadejte na této stránce abstrakt (stačí 2-3 věty). Na základě abstraktu rozhodne programový výbor o zařazení příspěvku do programu konference.

Abstrakty všech přihlášených příspěvků jsou automaticky uveřejňovány na příslušné webové stránce.

Sborník příspěvků

Z konference bude vydán recenzovaný sborník příspěvků v elektronické podobě. Příspěvky zasílejte ve formátu .doc nebo .docx na adresu prispevky2020zavináčvnuf.cz. Pokud používáte OpenOffice apod., zašlete nám příspěvek v textovém formátu i formátu pdf. Nejzazší termín pro odeslání příspěvků je 15. září 2020. Později zaslané příspěvky nebudou akceptovány a zařazeny do sborníku.

Pro tvorbu příspěvku použijte tuto šablonu ve formátu Word. Rozsah příspěvku by měl být 3-10 stran, výjimky konzultujte s programovým výborem.