Veletrh nápadů učitelů fyziky 18

logo konference

Důležité informace

Pořadatel
Katedra didaktiky fyziky MFF UK
Místo konání konference
Matematicko-fyzikální fakulta UK, budova IMPAKT "N"
V Holešovičkách 2
Praha 8
najít na mapě
Konání konference: 28. - 30. srpna 2020
Odeslání příspěvků nejpozději do: 15. září 2020
Kontaktní adresa
Helena Šulcová
KDF MFF UK
V Holešovičkách 2
180 00, Praha 8
praha2020zavináčvnuf.cz (vše kromě zasílání příspěvků)
prispevky2020zavináčvnuf.cz (pouze pro zasílání příspěvků)
Organizační a programový výbor konference
Předseda
doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Místopředsedkyně
RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.
Členové
Mgr. Pavel Böhm
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.
Mgr. Ing. Filip Hložek
Mgr. Jakub Jermář
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.
RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Mgr. Petr Kolář
RNDr. Věra Koudelková, Ph.D.
RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Mgr. Jana Marounová
Ing. Ludvík Němec
Mgr. Matěj Ryston
Helena Šulcová
RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.
Čestní členové
doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc.
prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. †
Poplatky a ceny
Vložné: včasná registrace
(přihláška do 1. 6. 2020)
plné
(po 1. 6. 2020)
Individuální člen JČMF 850 Kč 1000 Kč
Kolektivní člen JČMF 900 Kč 1100 Kč
Nečlen JČMF 950 Kč 1200 Kč
V ceně vložného jsou zahrnuty coffee breaky v průběhu celé konference a sobotní oběd.
Ubytování na kolejích: 368 Kč za osobu a noc v dvojlůžkovém pokoji, 400 Kč za noc v pokoji jednolůžkovém
Společenský večer s rautem: restaurace Petřínské Terasy, 750 Kč (platba hotově při registraci)
Bankovní spojení - účet v Kč
Název a sídlo banky: Komerční banka a.s., Václavské n. 43, 114 07 Praha 1
Majitel účtu: Univerzita Karlova, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
Číslo účtu: 38330021/0100
Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ 91 0100 0000 0000 3833 0021
Bankovní spojení - účet v Euro
Název a sídlo banky: Komerční banka a.s., Václavské n. 43, 114 07 Praha 1
Majitel účtu: Univerzita Karlova, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
Číslo účtu: 43-7309780297/0100
Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ 93 0100 0000 4373 0978 0297
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Akreditace
Konferenci byla udělena akreditace MŠMT ČR (č. j. MSMT-40750/2019-5-167).