Veletrh nápadů učitelů fyziky 18

logo konference

Důležité informace

Pořadatel
Katedra didaktiky fyziky MFF UK
Místo konání konference
Matematicko-fyzikální fakulta UK, budova IMPAKT "N"
V Holešovičkách 2
Praha 8
najít na mapě
Konání konference: 28. - 30. srpna 2020
Odeslání příspěvků nejpozději do: 15. září 2020
Kontaktní adresa
Helena Šulcová
KDF MFF UK
V Holešovičkách 2
180 00, Praha 8
praha2020zavináčvnuf.cz (vše kromě zasílání příspěvků)
prispevky2020zavináčvnuf.cz (pouze pro zasílání příspěvků)
Organizační a programový výbor konference
Předseda
doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Místopředsedkyně
RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.
Členové
Mgr. Pavel Böhm
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.
Mgr. Ing. Filip Hložek
Mgr. Jakub Jermář
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.
RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Mgr. Petr Kolář
RNDr. Věra Koudelková, Ph.D.
RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Mgr. Jana Marounová
Ing. Ludvík Němec
Mgr. Matěj Ryston
Helena Šulcová
RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.
Čestní členové
doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc.
prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. †
Akreditace
Konferenci byla udělena akreditace MŠMT ČR (č. j. MSMT-40750/2019-5-167).