Veletrh nápadů učitelů fyziky 18

logo konference

Matematicko-fyzikální fakulta UK,
katedra didaktiky fyziky

společně s

Fyzikální pedagogickou společností JČMF

a

Elixírem do škol

Vás zve na

Veletrh nápadů učitelů fyziky 25

Praha, 28. - 30. srpna 2020

Věnováno památce Emana Svobody

Tato tradiční akce je přehlídkou vlastní tvorby a nápadů učitelů všech stupňů škol, kteří chtějí přiblížit žákům a studentům výuku fyziky experimenty a dalšími tvořivými aktivitami, motivovat je tak pro svůj předmět a umožnit jim fyziku lépe zvládnout a pochopit.

Kromě tradičních formátů vystoupení nabízíme letos také jeden nový: Fyzikální maličkost, 5minutové vystoupení s drobnou fyzikální vychytávkou.

Letošní zvaná přednáška: Norihiro Sugimoto (japonský učitel z Nagoje, člen skupiny Stray Cats): Lively and exciting Physics experiments

Na konferenci je možné se přihlásit elektronicky, termín pro přihlášení je 30. června 2020, včasná registrace (snížené vložné) do 1. června 2020.


Upozorňujeme, že Veletrh nápadů se letos koná v areálu MFF UK v Troji (V Holešovičkách 2, Praha 8) v nové budově IMPAKT "N".

Těšíme se na vás!