Veletrh nápadů učitelů fyziky 18

logo veletrhu 18
Pořadatel
Katedra didaktiky fyziky MFF UK
Místo konání konference
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Ke Karlovu 3
Praha 2
najít na mapě
Důležité termíny
Včasná registrace (snížené vložné): do 10. 5. 2015
Uzávěrka přihlášek, plateb a abstraktů: 30. 6. 2015
Konání konference: 28.8. - 30. 8 2015
Odevzdání příspěvků: nejpozději při příjezdu na konferenci
E-mail
veletrh2015zavináčvnuf.cz
Web
http://vnuf.cz/2015/cz
Kontaktní adresa
Helena Šulcová
KDF MFF UK
V Holešovičkách 2
180 00, Praha 8
tel: +420 951 552 407
Organizační a programový výbor konference
Doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. – předseda
Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.
RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Mgr. Věra Koudelková
Helena Šulcová
Poplatky a ceny
Vložné: včasná registrace
(přihláška do 10. 5. 2015)
plné
(po 10. 5. 2015)
Individuální člen JČMF 500,- Kč 600,- Kč
Kolektivní člen JČMF 550,- Kč 650,- Kč
Nečlen JČMF 600,- Kč 700,- Kč
Ubytování na kolejích: 240,- Kč za noc v dvojlůžkovém pokoji, 360,- Kč za noc v pokoji jednolůžkovém
Společenský večer s rautem: přibližně 600,- Kč
Bankovní spojení - účet v Kč
Název a sídlo banky: KB Praha - východ, Adresa: Václavské n. 42, Praha 1
Majitel účtu: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
Číslo účtu: 38330021/0100
Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ 91 0100 0000 0000 3833 0021
Bankovní spojení - účet v Euro
Název a sídlo banky: ČSOB, a.s., Adresa: Radlická 333/150, 150 57 Praha
Majitel účtu: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
Číslo účtu: 01256280/0300
Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ 08 0300 1712 8001 0791 2843
SWIFT: CEKOCZPP
Akreditace
O akreditaci konference bylo zažádáno u MŠMT ČR.
Poslední změna:Last update: 21.8.2015
© 2015 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave