Veletrh nápadů učitelů fyziky 18

logo veletrhu 18

Předběžný program konference

Preliminary programme

Pátek / Friday 30. 8.

10:00 12:50

Registrace / Registration

12:50 13:10

Zahájení konference / Opening ceremony

Zvaná přednáška / Invited lecture:

13:10 13:50

Kundracik František (FMFI UK, Bratislava,Slovensko)

Tajomstvá akustiky píšťal

13:50 14:05

Ivo Volf

Reálné a virtuální fyzikální experimenty »

14:05 14:20

Jan Šlégr

Jednoduché zdroje vysokého napětí pro školní praxi »

14:20 14:30

Iva Vlková, Iva Vlková, Libor Koníček

Přiblížení jednotky tlaku žákům prostřednictvím lidského těla »

14:30 14:45

Zuzana Kuljovská, Josef Forman

Příběh Sluneční soustavy »

14:45 15:00

Jan Pavelka a kol.

Všechny barvy duhy »

15:00 15:15

Pavel Puff - skupina ČEZ

Projekt "Vímproč.cz"

15:15 15:40

Přestávka / Cofee break

15:40 15:55

Zdeněk Bochníček

Jaké je maximální zrychlení osobního automobilu? »

15:55 16:10

Leoš Dvořák

Další nápady z Malé Hraštice 3: co lze měřit na člověku »

16:10 16:25

Pavel Kabrhel

Fyzika ve skautingu »

16:25 16:35

Jan Koupil, Vladimír Vícha

Inventura fyziky v Pardubicích »

16:35 16:50

Bronislav Balek

Fyzikální principy lékařských terapeutických přístrojů. »

16:50 17:15

Přestávka / Cofee break

17:15 17:25

Tomáš Novotný

D Akcelerometr ve výuce »

17:25 17:35

Jana Bittnerová, Petr Desenský, Jan Havlíček a kol.

Science show v iQparku »

17:35 17:50

Jan Janíček

Stane se PiVo novým fenoménem praktické fyziky? »

17:50 18:05

Jan Hrdý, Ivo Rohlena

Astronomické aktivity na GJP a SOŠ Slavičín »

18:05 18:20

Přestávka (bez kávy) / Break (without cofee)

18:20 18:30

Marie Dufková

Výukový program ČEZ

18:30 18:40

Jitka Houfková, Vojtěch Hanák, Václava Kopecká

Science on Stage - Věda na scéně:Posouvání hranic ve výuce přírodních věd

18:40 18:55

Vojtěch Hanák

Příběh žárovky »

18:55 19:05

Jana Šestáková

Sbírka konceptuálních úloh a další novinky o Peer Instruction »

19:05 19:15

Karel Kolář, Aleš Flandera, Tomáš Štec a kol.

FYKOS, M&M a Výfuk - korespondenční semináře MFF UK »

19:15 19:30

Martin Kotmel

Fyzika v reklamě - reklama pro fyziku »

Sobota / Saturday 31. 8.

8:00 8:15

Jan Valenta

Pokusy s bílými (a jinými) svítivými diodami: Foto- a elektro-luminiscence jako základ revoluce v osvětlování »

8:15 8:30

Radim Kusák

Večerní laboratorní práce na téma světlo »

8:30 8:40

Vojtěch Žák, Václava Kopecká

Návody k fyzikálním experimentům na portálu Alik.cz »

8:40 8:55

Irena Dvořáková, Leoš Dvořák

Elixír do škol – aneb Heuréka na třetí a ještě mnohem víc »

8:55 9:10

Tomáš Franc

Co vše se skrývá pod slapovými jevy? »

9:10 9:20

Tomáš Gráf

Vzdělávací potenciál fulldome pořadů v planetáriu »

9:20 9:35

Václav Piskač

Z Fyzikálního šuplíku 00 »

9:35 9:45

Aleš Kozák

Selftesty - nová metoda přípravy žáků na ZŠ »

9:45 10:00

František Látal, Lukáš Richterek

Experimenty s Arduinem »

10:00 10:20

Přestávka / Cofee break

Zvaná přednáška / Invited lecture:

10:20 11:00

Bor Gregorčič

Use of computer scanner in physics instruction »

11:00 11:10

Čeněk Rosecký, Arnošt Míček

Prerzentace nové řady učebnic a pracovních sešitů fyziky pro ZŠ od Tvořivé školy. »

11:10 11:20

Jakub Jermář, Pavel Böhm

Přírodovědný INSPIROMAT a novinky s Vernierem »

11:20 11:30

Zdeňka Koupilová, Dana Mandíková, Marie Snětinová

Elektronická sbírka řešených úloh (nejenom) z fyziky »

11:30 11:45

Peter Horváth

ŽIacke experimenty z optiky »

11:45 11:55

Marie Snětinová, Dana Mandíková

Malý průzkum dovedností studentů řešit úlohy »

11:55 12:05

Michael Vích

ELI Beamlines »

12:05 13:15

Oběd / Lunch

13:15 14:00

Posterová sekce, výstavky / Poster session, small exhibitions

14:00 14:15

Jaroslav Reichl, Jaroslav Skala a kol.

Maturitní práce z fyziky »

14:15 14:30

Zdeněk Polák, Jiří Polák

Pokusy z radioaktivity na střední škole »

14:30 14:45

Tomáš Jerje

Experimenty s dálkově řízenými modely »

14:45 15:00

František Lustig

Vzdálené experimenty jednoduše BEZ měřicích systémů »

15:00 15:15

Krystyna Raczkowska-Tomczak, Aleksandra Opaska, Agnieszka Tomalak, Beata Bujak, Małgorzata Ociepa a kol.

“I am Bond. Science Bond” »

15:15 15:40

Přestávka / Cofee break

15:40 16:00

Josef Hubeňák

Hezká fyzika s termokamerou (a něco navíc)

16:00 16:15

Věra Koudelková, Leoš Dvořák

Několik experimentů inspirovaných miskoncepcemi SŠ studentů v elektřině a magnetismu »

16:15 16:30

Petr Kácovský, Jaroslav Reichl

Několik projektů z tábora, tentokrát na téma "Objevy a vynálezy, které změnily svět aneb od kola k tabletu" »

16:30 16:45

Václav Pazdera

Pár zajímavých nápadů IV »

16:45 16:55

Lenka Ličmanová, Libor Koníček

Badatelské úlohy s ICT v učivu optiky »

16:55 17:15

Přestávka / Cofee break

17:15 17:30

Ota Kéhar

Astronomie z papíru »

17:30 17:45

Josef Trna, Eva Trnová

Experiment a komiks »

17:45 18:00

Libor Koníček, Lucie Zárubová, Lenka Ličmanová, Iva Vlková

Experimenty se systémem EdLaB »

18:00 18:10

Dominika Kalasová, Karel Kolář a kol.

Kurz Na fyziku v týmu a další aktivity Talnetu »

18:10 18:25

Vladimír Vícha

Sedm let projektu CZELTA v Pardubicích »

18:25 18:40

Vladimír Vícha, Peter Žilavý

Demonstrační pokusy s Medipixem »

Od 19 h možnost exkurze na malou vodní elektrárnu Hučák.

20:0022:00

Společenský večer / Conference dinner

Neděle / Sunday 1. 9.

8:30 8:40

Vladimír Vochozka, Jiří Tesař

Videoanalýza koeficientu útlumu kmitající pružiny, matematického kyvadla a vodního sloupce v U-trubici TRACKERem »

8:40 8:50

Jakub Jermář, Pavel Böhm, Jana Šestáková

Trenažéry DRILL & SKILL – procvičování základních dovedností »

8:50 9:00

Tomáš Miléř, Tomáš Miléř

Měření s Peltierovými články »

Zvaná přednáška / Invited lecture:

9:00 9:40

prof. Władysław Błasiak (Fakulta matematiky, fyziky a technických věd Pedagogická univerzita Krakov, Polsko)

EYE TRACKING INVESTIGATIONS IN PHYSICS EDUCATION.

9:40 9:50

Věra Kerlínová, Erika Mechlová, Libor Koníček

Využití pracovního sešitu ve výuce fyziky na SOŠ »

9:50 10:00

Kateřina Vondřejcová

Úlohy k tématu vodní pára v atmosféře jednoduše s pomůckou »

10:00 10:20

Přestávka / Cofee break

10:20 10:35

Jan Hrdý, Marie Šiková

Moderní počítačové metody při výuce fyziky na SŠ »

10:35 10:45

Zdeňka Koupilová, Jan Koupil, Leoš Dvořák

Souhrnný sborník Veletrhu nápadů - novinky »

10:45 10:55

Michal Černý

Počítačové modelování ve výuce mechaniky »

10:55 11:10

Jan Veselý a kol.

Astronomické modely - budování správné představy o poměrech velikostí a vzdáleností vesmírných těles »

11:10 11:20

Radim Kusák

Fyzika v kuchyni »

11:20 11:45

Přestávka / Cofee break

11:45 12:00

Klára Velmovská

Experimenty so zvukom »

12:00 12:15

Tomáš Křivánek

Měření závislosti indexu lomu kapalin na vlnové délce »

12:15 12:25

Waldemar Berej, Marek Budziński

Corona effect from the glass beads »

12:25 12:35

Renata Spustová

Žákovský experiment se systémem EdLab ve výuce molekulové fyziky a termiky na ZŠ »

12:35 12:45

Jan Válek, Petr Sládek

Fyzik cyklista »

12:45 13:00

Zakončení konference / Closing ceremony

Postery / Posters

Jana Česáková, Michaela Křížová

Hrajme si i hlavou

Martina Horváthová

Využitie optických vlákien v medicíne »

Rita Chalupníková

Termovizní kamera na ZŠ »

Štěpánka Kubínová

Lidské tělo jako předmět fyzikálního měření »

Alena Navrátilová

Zajímavé fyzikální úlohy »

Martin Vilášek

Astronomický kurz a odborná pozorování na Hvězdárně a planetáriu J. Palisy VŠB-TU Ostrava »

Lucie Zárubová, Libor Koníček

Zatraktivnění fyziky pro žáky základní školy »

Čeněk Kodejška

SCLPX - nový přístup k fyzikálním experimentům

Jindřiška Svobodová

Dálkový průzkum Země v hodině fyziky

Výstavky / Small exhibitions

Čeněk Rosecký, Arnošt Míček

Výstavka učebnic a pracovních sešitů fyziky. »

PROMETHEUS

Výstavka učebnic

SPN - Státní pedagogické nakladatelství

Výstavka učebnic

FRAUS

Výstavka učebnic

Marie Dufková

Výukový program ČEZ

Michael Vích

ELI beamlines

Poslední změna:Last update: 26.9.2013
© 2013 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave