Veletrh nápadů učitelů fyziky 18

logo veletrhu 18

Vložení abstraktu příspěvku

Paper Abstracts

Pro přihlášení prosím zadejte email a identifikační číslo, které jste dostali při registraci

Please insert your email and identification number you received at registration

email:
id. čísloid. number:
Poslední změna:Last update: 1. 3. 2012
© 2013 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave