Veletrh nápadů učitelů fyziky 18

logo veletrhu 18

Fotogalerie - Pátek 30. 8.

Photogallery - Friday 30th August

Pátek 30.8.Friday 30th Aug. Sobota 31.8.Saturday 31st Aug. Exkurze na HučákPower station visit Společenský večerConference dinner Neděle 1.9.Sunday 1st Sep. Zpět na stránky VeletrhuBack to homepage

Úvod a zahájení

Zvaná přednáška - František Kundracik: Tajomstvá akustiky píšťal

První blok (13:50 - 15:15)

Coffee break

Druhý blok (15:40 - 16:50)

Coffee break

Třetí blok (17:15 - 18:05)

Čtvrtý blok (18:20 - 19:30)

Pátek 30.8.Friday 30th Aug. Sobota 31.8.Saturday 31st Aug. Exkurze na HučákPower station visit Společenský večerConference dinner Neděle 1.9.Sunday 1st Sep. Zpět na stránky VeletrhuBack to homepage
Poslední změna:Last update: 2. 9. 2013
© 2013 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave