Veletrh nápadů učitelů fyziky 18

logo veletrhu 18

Přihlášené příspěvky

Balek Bronislav, Moravský Krumlov: Fyzikální principy lékařských terapeutických přístrojů.

Příspěvek popisuje fyzikální principy nejčastěji používaných lékařských terapeutických přístrojů na jednotkách intenzivní péče (JIP) v nemocnicích, vozech rychlé lékařské pomoci, vrtulnících atd. Generování fyzikálních veličin těmito přístroji znázorňují bloková schémata, grafy, parametry signálů a popis. Patří sem kardiostimulátory (stimulují srdeční sval), defibrilátory (ruší míhání srdečních síní a komor), injekční dávkovače a infuzní pumpy (dávkují tekutiny do žil a někdy i do tepen), anesteziologické–narkotizační přístroje (uspávají operovaného nemocného), resuscitační ventilátory (dýchají s nemocným), umělé ledviny (odstraňují z krve odpady výměny látkové a přebytečnou vodu). … Prezentace

Berej Waldemar, Budziński Marek, Lublin: Corona effect from the glass beads

Small glass beads are very natural choice to use instead of water droplets in demonstrating atmospheric optical effects in a laboratory. We show the results of reproducing the corona effect in such a way. … Prezentace

Bittnerová Jana, Desenský Petr, Havlíček Jan a kol., Liberec: Science show v iQparku

Program science centra iQpark v Liberci se rozrostl o další lektorské programy a konkrétní ukázky pokusů, které si mohou žáci v iQparku vyzkoušet v rámci práce v laboratoři, budou předvedeny účastníkům Veletrhu nápadů učitelů fyziky. … Prezentace

Bochníček Zdeněk, Brno: Jaké je maximální zrychlení osobního automobilu?

Nedávno prošla tiskem zpráva, že jistá německá firma připravuje výrobu vozu, který z klidu dosáhne rychlosti 100km/h za méně než sekundu. Je to vůbec možné? Jaké jsou limity zrychlení vozu s klasickými hnanými nápravami? V příspěvku budou ukázány jednoduché teoretické modely, které odpověď alespoň naznačí. Výsledky výpočtů ověříme několika jednoduchými experimenty. … Prezentace

Černý Michal, Brno: Počítačové modelování ve výuce mechaniky

Nástroje na modelování nejrůznějších fyzikálních jevů patří mezi možnosti, jak učinit výuku fyziky zajímavou a zábavnou. V příspěvku představíme základní nástroje pro podporu výuky mechaniky (například Step či Algodoo), které jsou schopni využívat nejen vyučující, ale také sami studenti pro nejrůznější vlastní počítačové experimenty. Prostor bude věnován také tomu, jak podobné počítačové modely propojit s reálnými školními experimenty. Prezentace je ke stažení na adrese http://prezi.com/b8lpti4auy8n/pocitacove-modelovani-ve-vyuce-mechaniky/. … Prezentace

Dvořák Leoš, Praha: Další nápady z Malé Hraštice 3: co lze měřit na člověku

Některé partie fyziky lze zatraktivnit tím, že objektem, jehož vlastnosti měříme, je člověk. Několik námětů, které jsme vyzkoušeli na letošním jarním soustředění budoucích i stávajících učitelů fyziky na Malé Hraštici snad může zaujmout i účastníky Veletrhu nápadů a jejich žáky. Konkrétně: Do jak vysokých frekvencí slyšíme? Jak rychlou máme reakční dobu? Jak slabý proud ucítíme na jazyku? Jsme opravdu vleže delší než ve stoje? A jako „třešničku na dortu“ srovnáme naše prsty s tlamou krokodýla. … Prezentace

Dvořáková Irena, Dvořák Leoš, Praha: Elixír do škol – aneb Heuréka na třetí a ještě mnohem víc

Příspěvek informuje o pilotním projektu Nadace Depositum Bonum (viz http://www.nadacedb.cz/), který se bude realizovat ve školním roce 2013/2014 a bude zaměřen na výuku fyziky pro žáky ve věku 12-15 let. „Elixír do škol“ naváže na zkušenosti neformálního projektu Heuréka, ale chce podpořit a ověřovat výrazně širší oblast aktivit. Pro účastníky Veletrhu nápadů bude zřejmě nejzajímavější vznikající síť 15 regionálních center vedených zkušenými učiteli fyziky, která budou pořádat pravidelná setkání učitelů a kde si bude také možné půjčit některé pomůcky. … Prezentace

Franc Tomáš, Praha: Co vše se skrývá pod slapovými jevy?

Většina studentů si pod slapovými jevy představí pouze příliv a odliv. Slapové jevy jsou však velmi rozsáhlé téma zahrnující mnohem více projevů účinků slapových sil. K těm známějším patří vzdalování Měsíce od Země a zpomalování rotace Země. V příspěvku budou představeny nejen tyto projevy slapových sil, ale ještě několik dalších (a podle časových možností bude, nebo nebude součástí stručný nástin vysvětlení těchto jevů). … Prezentace

Gráf Tomáš, Ostrava-Poruba: Vzdělávací potenciál fulldome pořadů v planetáriu

Díky projektům financovaným z fondů EU bude v roce 2015 v naší republice nejméně sedm planetárií s fulldome projekcí. Většinou tak budou planetária fungovat v novém kontextu jako multifunkční zařízení a nabízené pořady (aktivity) budou popularizovat nejen astronomii, ale i další přírodní vědy. Jenže uvedení „flotily“ digitálních planetárií do provozu je jen začátek. Jaký je vzdělávací potenciál sférické projekce? Dokážeme jej rozvinout a využít?

Gregorčič Bor, Ljubljana: Use of computer scanner in physics instruction

Use of computer scanner in physics instruction. Invited lecture. … Prezentace

Hanák Vojtěch, Brno: Příběh žárovky

Klasická žárovka je zdrojem světla, který je přes prostý princip funkce konstrukčně velmi náročný. Několika jednoduchými experimenty prováděnými převážně s běžnými klasickými žárovkami můžeme ukázat, co vše musel Edison a jeho kolegové zvládnout, aby žárovka dokázala poskytovat lidstvu světlo až do dnešních dnů. V předváděných experimentech vyrobíme uhlíkové vlákno žárovky, budeme zkoumat vlastnosti vlákna klasické žárovky a dále se budeme věnovat ochranné atmosféře uvnitř baňky. … Prezentace

Horváth Peter, Bratislava: ŽIacke experimenty z optiky

V príspevku predvedieme niekoľko námetov na experiemtnty a žiacke merania z geometrickej a najmä vlnovej optiky s jednoduchými, ľahko dostupnými pomôckami. … Prezentace

Horváthová Martina, Bratislava: Využitie optických vlákien v medicíne

Téma úplný odraz svetla v kontexte medicíny, námety na niekoľko experimentov s finančne nenáročnými pomôckami.

Hrdý Jan, Rohlena Ivo, Slavičín: Astronomické aktivity na GJP a SOŠ Slavičín

Příspěvek se zabývá činností "Astrotýmu", který vznikl jako součást projektu "Zavedení nových metod a forem do výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín". … Prezentace

Hrdý Jan, Šiková Marie, Slavičín: Moderní počítačové metody při výuce fyziky na SŠ

Příspěvek se zabývá ukázkami moderních počítačových metod použitých zejména při výrobě Digitálních učebních materiálů (DUM) se zaměřením na rozsáhlé statické a dynamické fyzikální animace.

Hubeňák Josef, Hradec Králové: Hezká fyzika s termokamerou (a něco navíc)

Termovize se stala běžně používaným nástrojem pro sledování úniků tepla a termo-snímky dokladují účinky tepelné izolace budov. Termokamera je dostupná i pro školu. Snímky pořízené termokamerou mohou napomoci při výuce fyziky na základní i střední škole. … Prezentace

Chalupníková Rita, Seč: Termovizní kamera na ZŠ

Příspěvek ukazuje několik jednoduchých ukázek práce s termovizní kamerou na základní škole. Ukázky slouží k oživení výuky i k propojení fyzikálních poznatků s realitou.

Janíček Jan, Rožnov pod Radhoštěm; PSČ 756 61: Stane se PiVo novým fenoménem praktické fyziky?

Každý z přítomných zná, a nebo by měl znát, pojmy Van de Graaffův generátor, Torricelliho trubice, Kardanův závěs či Gaussovo rozdělení. Vy, co jste byli účastníky loňského 17. ročníku Veletrhu nápadů učitelů fyziky si jistě na PiVo vzpomenete. Mne tento loňský fenomén doslova uchvátil. Příspěvek ukazuje na možnosti použití PiVo pouze ve zlomku praktické fyziky a nastiňuje jeho obrovské možnosti využití i v ostatních fyzikálních disciplinách. … Prezentace

Jerje Tomáš, Hradec Králové, Chrastava: Experimenty s dálkově řízenými modely

Spousta z nás někdy řídili dálkově ovládaný model autíčka. Ale řídil někdy někdo ponorku, letadlo, loď či dokonce vrtulník? Když se skloubí zábava s reálnými experimenty a měřeními, může vzniknout oblast fyziky, která začne žáky zajímat. V příspěvku budou představeny experimenty s dálkově řízenými modely z oblasti základoškolské a středoškolské fyziky. … Prezentace

Jermář Jakub, Böhm Pavel, Praha: Přírodovědný INSPIROMAT a novinky s Vernierem

Stručné představení novinek k systému Vernier a jeho novým možnostem využití ve výuce fyziky za uplynulý rok. Zmíníme nová videa, experimenty a v neposlední řadě také zrekapitulujeme uplynulé 4 běhy Přírodovědného INSPIROMATu. … Prezentace

Jermář Jakub, Böhm Pavel, Šestáková Jana, Praha: Trenažéry DRILL & SKILL – procvičování základních dovedností

Každý žák potřebuje pro natrénování základních dovedností (např. převodů jednotek) jiné množství příkladů, pro učitele je ale zbytečně únavné zadávat a opravovat stále se opakující jednoduché příklady. Řešením mohou být trenažéry DRILL & SKILL (http://www.drillandskill.com). V příspěvku se zaměříme na obecné vlastnosti trenažérů a na jejich využití ve výuce fyziky a matematiky. … Prezentace

Kabrhel Pavel, Hradec Králové: Fyzika ve skautingu

V dnešní době se děti nesetkávají s pokusy jen ve vyučovacích hodinách. Příležitostí je mnohem více. Příspěvek je zaměřen na fyzikální „outdoorové“ pokusy, které si děti ze skautského oddílu vyzkoušely během schůzek ve školním roce či na táboře. Například se jedná o rozdělávání ohně, hrátky s lany apod. … Prezentace

Kácovský Petr, Reichl Jaroslav, Praha: Několik projektů z tábora, tentokrát na téma "Objevy a vynálezy, které změnily svět aneb od kola k tabletu"

Příspěvek představuje šest z celkem dvaceti projektů, které zpracovali účastníci tradičního Soustředění mladých fyziků a matematiků (14 až 19 let), které se během letošního července uskutečnilo v Nekoři v Orlických horách. Odborný program soustředění byl tento rok zastřešen tématem „Objevy a vynálezy, které změnily svět aneb od kola k tabletu“. Prezentovány budou tyto projekty: Animovaný film, Co naše oko nevidí, Parní elektrárna, Oblouková lampa, Slow motion a Vodní pumpa. … Prezentace

Kalasová Dominika, Kolář Karel a kol., Brno: Kurz Na fyziku v týmu a další aktivity Talnetu

Kurz Na fyziku v týmu, se snaží dostat blíž k fyzice zájemce – středoškoláky, tím, že v průběhu roku pracují badatelskou, tedy vědeckou formou na úlohách Turnaje mladých fyziků. Nedá se tedy říci, že se jedná o klasický kurz. Práce na úlohách pak probíhá pod vedením vysokoškoláků s možností konzultace u odborníků – vědeckých pracovníků. V příspěvku pak informujeme o dalších aktivitách Talnetu pro žáky i učitele, které souvisejí s tímto kurzem a s fyzikou. … Prezentace

Kéhar Ota, Plzeň: Astronomie z papíru

Ukázka několika zajímavých pomůcek pro výuku astronomických poznatků (např. HR diagram, Kirkwoodovy mezery, planetky skupiny Hilda), které jsou vytvořené především z papíru. Hodí se pro zpestření výuky nebo pro případ, že nefunguje výpočetní technika.

Kerlínová Věra, Mechlová Erika, Koníček Libor, Bohumín, Ostrava: Využití pracovního sešitu ve výuce fyziky na SOŠ

Využití Pracovního sešitu Mechanika pro 1. ročník středních odborných škol ve výuce fyziky.

Kodejška Čeněk, Nový Bydžov: SCLPX - nový přístup k fyzikálním experimentům

Fyzikální experimenty prováděné pomocí moderních měřících zařízení a zejména pak využívající počítače jsou pro studenty často atraktivnější než experimenty klasické. Tato práce se zabývá návrhem fyzikálních experimentů, ve kterých lze s úspěchem využít zvukovou kartu počítače jako měřícího zařízení a ve kterých se používají cenově dostupné fyzikální pomůcky jako např. laserové ukazovátko, fotodioda, elektretový mikrofon apod. Práce vychází většinou ze zkušeností se soupravou ISES a předkládá alternativní řešení fyzikálních experimentů, které lze použít jako demonstrační pokusy přímo v hodinách fyziky nebo jako pokusy žákovské prováděné studenty v rámci laboratorních prací. Výhodou námi navržených experimentů je zejména nízká pořizovací cena základních pomůcek a skutečnost, že všechny navržené experimenty si může student kdykoliv doma zopakovat za předpokladu, že vlastní počítač. Podrobné postupy práce i laboratorní protokoly k jednotlivým experimentům budou postupně zveřejňovány na http://www.sclpx.eu. Cílem přednášky je seznámit zájemce s experimenty realizovanými s využitím zvukové karty PC a laserového ukazovátka (Sound Card Laser Pointer eXperiments – SCLPX) a s možnostmi využití freewarových programů Free Audio Editor nebo Visual Analyser při záznamu a vyhodnocení naměřeného signálu a hodnot měřených fyzikálních veličin.

Kolář Karel, Flandera Aleš, Štec Tomáš a kol., Praha: FYKOS, M&M a Výfuk - korespondenční semináře MFF UK

Korespondenční semináře M&M a FYKOS (jehož součástí je i seminář Výfuk) jsou soutěže, které se snaží přitáhnout k fyzice zájemce z řad žáků středních a základních škol a dále je v ní vzdělávat. V příspěvku rychle shrneme akce, které semináře pořádají (korespondenční část, soustředění, tábor, setkání, exkurze, přednášky, FYKOSí Fyziklání, Fyziklání online, MFnáboj), a podáme informaci o tom, jak byly akce inovovány v posledním školním roce a jaká vylepšení plánujeme do dalšího roku. … Prezentace

Koníček Libor, Zárubová Lucie, Ličmanová Lenka, Vlková Iva, Ostrava: Experimenty se systémem EdLaB

V příspěvku budou prezentovány experimenty se systémem EdLaB a novýnmi čidly pro měření. Bude rovněž prezentován systém pro řízení experimentů s PWM výstupem … Prezentace

Kotmel Martin, Praha: Fyzika v reklamě - reklama pro fyziku

Příspěvek představuje projekt, který pro značku Granko připravuje společnost Confidence digital. Projekt formou dvanácti krátkých videí a následných otázek, představuje základní objekty a zákony ve vesmíru. Od historie poznávání naší planety, přes Slunce, hvězdy, černé díry, až po problematiku cestování vesmírným prostorem. Projekt je neobvyklým způsobem jak popularizovat fyziku a hlavně pro popularizaci fyziky shánět prostředky. Využívá reklamního prostoru primárně ke sdělování informací a až sekundárně k propagaci nějaké značky. … Prezentace

Koudelková Věra, Dvořák Leoš, Praha 8: Několik experimentů inspirovaných miskoncepcemi SŠ studentů v elektřině a magnetismu

Pochopit základní koncepty elektřiny a magnetismu není jednoduché, u studentů se přitom projevují některé typické miskoncepce. V jejich překonání mohou pomoci vhodné experimenty. Příspěvek upozorní na některé miskoncepce, které jsme u středoškoláků zjistili výzkumem v letech 2011-2013, a představí vybrané experimenty, které by mohly pomoci tyto špatné představy odbourat. … Prezentace

Koupil Jan, Vícha Vladimír, Pardubice: Inventura fyziky v Pardubicích

Protože se v našem fyzikálním kabinetu nachází pomůcky často starší než my a protože se sebe navzájem neustále ptáme "Co budeš ukazovat?" rozhodli jsme se letos udělat si ve fyzice "inventuru". Výsledky našich schůzek jsou sice především pracovním materiálem pro učitele naší školy, ale protože jsme je vložili do veřejně přístupné http://fyzwiki.gypce.cz, věříme, že by mohly inspirovat i další fyzikáře. … Prezentace

Koupilová Zdeňka, Koupil Jan, Dvořák Leoš, Praha: Souhrnný sborník Veletrhu nápadů - novinky

V příspěvku budou prezentovány novinky v souhrnném sborníku všech 17. dosavadních ročníků konference Veletrh nápadů a jeho plánovaný další rozvoj. … Prezentace

Koupilová Zdeňka, Mandíková Dana, Snětinová Marie, Praha: Elektronická sbírka řešených úloh (nejenom) z fyziky

V příspěvku bude prezentována sbírka řešených úloh již nejenom z fyziky. V současné době sbírka obsahuje téměř 800 zveřejněných úloh z pěti fyzikálních oblastí a slibně se rozvíjejí i další dvě oblasti matematické, pro fyziku velmi podpůrné. Sbírka obsahuje podrobná komentovaná řešení všech úloh, komentáře a strukturované nápovědy, které mají čtenářům pomoci při samostudiu a vést je k aktivnímu přístupu a plnému pochopení dané úlohy. Sbírka je dostupná na adrese http://fyzikalniulohy.cz. … Prezentace

Kozák Aleš, Liberec, H.K.: Selftesty - nová metoda přípravy žáků na ZŠ

V příspěvku se budu zabývat využitím cvičných testů (self-testů) v e-learningovém prostředí Moodle ve výuce fyziky na ZŠ. V příspěvku se na cvičné testy podíváme jak z pohledu domácí přípravy, tak z pohledu cvičení využitého při výuce. Podíváme se spolu na tuto zpětnovazební aktivitu z pohledu vyučujícího i z pohledu žáka, na výhody i nevýhody této aktivity a porovnání s jinými metodami, domácími úkoly. … Prezentace

Křivánek Tomáš, Brno: Měření závislosti indexu lomu kapalin na vlnové délce

Demonstrace závislosti indexu lomu na vlnové délce za pomoci hranolu je ve školním prostředí již tradiční záležitost. V tomto příspěvku vám bude přiblížen netradiční experiment, který je určený pro demonstraci, ale i pro měření indexu lomu kapalin v závislosti na vlnové délce použitého světelného zdroje. Navíc experiment ukazuje, že index lomu je funkcí teploty, nebo funkcí koncentrace rozpuštěné látky v kapalině. Zároveň je měření touto metodou řádově přesnější, než pomocí obvyklého měření za pomoci hranolového akvária.

Kubínová Štěpánka, Hradec Králové: Lidské tělo jako předmět fyzikálního měření

Laboratorní práce by měly být nedílnou součástí výuky fyziky. Vyučujicí se však často setkávají s nedostatkem pomůcek a nezájmem ze strany žáků. Jak lze tedy provést laboratorní práce snadno, zábavně a s využitím poutavého příběhu? Nechte žáky vypravit se například po stopách zločinu a vypátrat pachatele či vyzkoušet si praktiky očního lékaře...

Kuljovská Zuzana, Forman Josef, Brno: Příběh Sluneční soustavy

Sál Přírodovědného exploratoria nabízí unikátní a moderní pohled na okolí naší planety. S pomocí audiovizuálního systému, který nemá ve střední Evropě obdoby, mohou návštěvníci putovat napříč prostorem i časem. K dispozici je série mechanických exponátů demonstrujících různou tíži stejných předmětů na různých tělesech ve vesmíru, model Foucaultova kyvadla, vlivu odstředivé síly na tvary kosmických těles, model atmosfér plynných planet včetně vodního “tornáda”. Z blízka je možné studovat také různé zkameněliny, meteorická skla či vzácné druhy meteoritů. Příběhem Sluneční soustavy provází návštěvníky zkušený moderátor, který zodpoví i případné zvídavé otázky. K dispozici jsou rovněž pracovní sešity věnované zejména mladším návštěvníkům. … Prezentace

Kundracik František, Bratislava: Tajomstvá akustiky píšťal

Prednáška o tom, ako vzniká v píšťalách tón, ako sa dá hrať na bezdierkovej píšťale (koncovka), prečo má fujara práve 3 dierky a prečo sú obľúbené šesťdierkové píšťaly. Množstvo praktických ukážok (fujara, koncovka, Pannova flauta, púpavová píšťala,...) a námety na aktivity žiakov.

Kusák Radim, Praha: Fyzika v kuchyni

V tomto příspěvku se podíváme na fyzikální pokusy, které se dají dělat v kuchyni a dalších zákoutích našich domácností. … Prezentace

Kusák Radim, Praha: Večerní laboratorní práce na téma světlo

Asi každý z učitelů fyziky se musí potýkat s problémem malé hodinové dotace pro fyziku. Zajímavým nápadem, jak tento problém vyřešit, jsou dobrovolné laboratorní práce připravené pro studenty ve večerních hodinách. Tématem, které se do večerních hodin náramně hodí je právě téma světlo. … Prezentace

Látal František, Richterek Lukáš, Olomouc: Experimenty s Arduinem

Arduino je open-source platforma založená na flexibilním, snadno ovladatelném hardwaru a softwaru. Pomocí různých čidel a senzorů lze ovládat motorky a pohony nebo zkoumat základní fyzikální principy. Arduino lze využít ve fyzikálních kroužcích, či v rámci seminářů s nadšenci o programování a techniku.

Ličmanová Lenka, Koníček Libor, Ostrava: Badatelské úlohy s ICT v učivu optiky

Optika je pro žáky zajímavá, je však i dosti obtížná. V dnešní době se každý snaží šetřit energií a vybírá si úsporné zdroje do domácností. Zároveň všichni chtějí dbát o své zdraví. Proměřením navrhnutých úloh z fotometrie zjistíme, které zdroje světla jsou pro lidské oko zdravé a zároveň které nám šetří energii. Úlohy mají badatelský charakter a jsou pro žáky atraktivní, neboť využívají při měření ICT. … Prezentace

Lustig František, Praha: Vzdálené experimenty jednoduše BEZ měřicích systémů

Vzdálené experimenty jsou nejčastěji provozovány s universálními měřicími systémy (v ČR a SK nejčastěji ISES, viz www.ises.info, www.eEdu.eu , ve světě LabVIEW aj.). Začínat na těchto systémech se vzdálenými experimenty je zajímavé pro ty uživatele, kteří podobné systémy již vlastní a nepořizují si je speciálně pro vzdálené experimenty. Příspěvek velmi krátce shrne výhody vzdálených experimentů se systémem ISES a softwarem ISES WEB Control. Příspěvek je však hlavně zaměřen na ukázky vzdálených experimentů BEZ měřicích systémů. Předvedeme vzdálené experimenty z elektrotechniky s jednouchými standardními laboratorními přístroji (laboratorní zdroje, např. SPS12010, multimetry, např. UT61E aj.) s měřicím rozhraním RS232C, či USB. Další ukázka vzdáleného experimentu bez měřicího systému bude dlouhodobé i okamžité sledování i záznam teploty, vlhkosti, hluku či osvětlení s komerčním evniromentálním multimetrem DT2232. A poslední ukázka vzdáleného experimentu, taktéž bez měřicích systémů, bude Franckův-Hertzův experiment na komerční aparatuře Phywe. Tento specializovaný a finančně náročný experiment lze pomocí pouhého software zapojit do internetu jako vzdálený on-line experiment přístupný kdykoliv, komukoliv a odkudkoliv (dočasně viz http://kdt-33.karlov.mff.cuni.cz). Hlavní komponentou pro spuštění vzdálených experimentů postavených z tradičních měřicích přístrojů či komerčních aparatur je pouze naše universální softwarová stavebnice ISES WEB Control, není třeba žádných jiných technických prostředků. … Prezentace

Miléř Tomáš, Miléř Tomáš, Brno: Měření s Peltierovými články

Peltierův článek je v učitelské praxi neprávem opomíjený elektronický prvek. Jeho potenciál lze účelně využít například s pomocí měřící stanice Vernier. Příspěvek představuje laboratorní úlohu kombinující měření elektrických veličin a teploty. Peltierovy články využíváme pro kogeneraci - kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. … Prezentace

Navrátilová Alena, Hradec Králové: Zajímavé fyzikální úlohy

Fyzika vyučovaná na základních a středních školách se moc neliší od výuky, která se vyučovala před před několika lety. Výrazně se ale změnil postoj žáků k předmětu fyzika. Značný odpor a nepochopení fyziky žáky je dán právě vzdalováním se výuky fyziky a dnešní reality. Snahou vyučujících by tedy mělo být propojování učiva se zajímavými fyzikálními úlohami, které by žáky motivovali a vtáhli žáky do výuky.Vhodným prostředkem jsou zejména úlohy z života zvířat, rostlin a památek lidstva, které mají kolem sebe .Cílem vystoupení s názvem“Fyzikální rekordy z říše zvířat, rostlin a památek lidstva“ je právě realizace fyzikálních úloh, využitelných na základních či středních školách.

Novotný Tomáš, Brno: 3D Akcelerometr ve výuce

Existují mnohé komerční akcelerometry, ale v dnešní době je již celkem běžné, že jsou žáci vybaveni mobilním telefonem – smartphonem, který je vybavený akcelerometrem a gyroskopem. Právě díky tomuto rozšíření smartphonů se zde nabízí možnost jejich využití při měření ve fyzikálním praktiku, nebo i třeba na školních výletech. Avšak při měření a především při zpracování dat, mohou vyvstat otázky, které je třeba vzít v potaz, abychom mohli provedené měření správně interpretovat. V příspěvku bude ukázán příklad takového měření a jeho zpracování. … Prezentace

Onderová Ľudmila, Ondera Jozef, Košice: Niekoľko nápadov pre vyučovanie fyziky V

V príspevku bude prezentovaných viacero nápadov a experimentov z rôznych oblastí fyziky, ktoré môžu jednoducho realizovať učitelia fyziky ako na základnej, tak na strednej škole.

Pavelka Jan a kol., Brno: Všechny barvy duhy

V příspěvku připomeneme, proč a jak vidíme barevně, jak se s tím vypořádala zobrazovací technika. Podíváme se, co má společného lidské oko s digitálním foťákem a v čem se naopka liší? Na závěr si ukážeme, že k rozložení bílého světla není nutný Newtonův hranol ani mřížka, stačí k tomu obyčejná vrtačka.

Pazdera Václav, Olomouc: Pár zajímavých nápadů IV

V příspěvku prezentuji pár zajímavých nápadů na kterých jsem v poslední době pracoval. Většina těchto nápadů vznikla na setkáních Heuréky kolegů učitelů fyziky. … Prezentace

Piskač Václav, Brno: Z Fyzikálního šuplíku 003

Soubor fyzikálních experimentů podložených podrobnými návody ke stavbě a provedení. … Prezentace

Polák Zdeněk, Polák Jiří, Náchod: Pokusy z radioaktivity na střední škole

Možnosti registrace radioaktivního záření při laboraturní práci, druhy nízkoaktivních zářičů, ověřené laboratorní úlohy s radioaktivním zářením.

Raczkowska-Tomczak Krystyna, Opaska Aleksandra, Tomalak Agnieszka, Bujak Beata, Ociepa Małgorzata a kol., Opole: “I am Bond. Science Bond”

“Physics - shaken OR stirred?” - transformation of water into wine, how to recognize high percentage alcohol drinks, cavitation into a bottle, disappearance of beer foam and cryptic widget in Guinness beer. “Biology in the service of criminology” - synthetic blood, unique signatures - fingerprints, human skeleton mysteries. “Chemistry and special effects” - Important messages encryption, how not to burn burning greenback, flowers from true gentleman. “Math and gambling” - You always have the chance - it means: dices, cards, bets, lotteries and others riddles… … Prezentace

Reichl Jaroslav, Skala Jaroslav a kol., Praha: Maturitní práce z fyziky

Již 13 let učím na SPŠST Panská, jejíž žáci každoročně zpracovávají maturitní práce z profilových předmětů. Pro obor technické lyceum je tímto předmětem také fyzika, a proto žáci mohou vypracovat maturitní práci z fyziky. V příspěvku představím několik maturitních prací, které žáci ve školním roce 2012/2013 z fyziky vypracovali. Jedná se např. o vzdálená měření se systémem Vernier, proměřování exponenciálních závislostí, konstrukci modelu jeřábu či vozítko na solární pohon. … Prezentace

Rosecký Čeněk, Míček Arnošt, Brno: Výstavka učebnic a pracovních sešitů fyziky.

Výstavka nové řady učebnic a pracovních sešitů pro výuku fyzika v 6. - 9 . ročníku ZŠ. Bližší informace zde.

Rosecký Čeněk, Míček Arnošt, Brno: Prerzentace nové řady učebnic a pracovních sešitů fyziky pro ZŠ od Tvořivé školy.

Činnostní pojetí výuky fyziky zakotvené v učebnicích a pracovních sešitech Tvořivé školy umožňuje žákům objevovat a chápat učivo fyziky, aniž by se museli učit defi nice a vzorce zpaměti. Materiály jsou praktické, názorné, psané jednoduchými, žákům srozumitelnými texty. Obsahují názorné fotografie, grafi cké nákresy,úkoly, cvičení a návody k jednoduchým pokusům. Umožňují pochopit dané fyzikální jevy a zákonitosti všem žákům. … Prezentace

Snětinová Marie, Mandíková Dana, Praha: Malý průzkum dovedností studentů řešit úlohy

Na třech školách jsme žákům 1. či 2. ročníku vyššího gymnázia předložili úlohu z mechaniky o míjení vlaků (fyzikalniulohy.cz - úloha 228 a 229). Žáci tuto úlohu řešili nejprve samostatně za domácí úkol, poté při hodině ve skupinkách a v poslední fázi si své řešení kontrolovali podle elektronické sbírky řešených úloh (fyzikalniulohy.cz). Nakonec vyplnili žáci krátký dotazník, ve kterém popsali hlavní přínos jednotlivých fází řešení a porovnali tento způsob výuky s tradiční výukou řešení fyzikálních úloh. V příspěvku budou prezentovány výsledky tohoto pilotního výzkumu a vybrané zajímavé postřehy žáků. … Prezentace

Spustová Renata, Metylovice: Žákovský experiment se systémem EdLab ve výuce molekulové fyziky a termiky na ZŠ

Příspěvek se zabývá využitím systému EdLab podporovaného ICT ve výuce v tematickém celku Molekulová fyzika a termika. Ve třech úlohách zaměřených na sledování faktorů, na nichž závisí zvýšení teploty tělesa při pohlcování záření, žáci postupně vytvářejí vlastní hypotézy, které na základě vlastního měření ověřují. Žáci v experimentu zjišťují, jak různé materiály a povrchy pohlcují tepelné záření, jak závisí zvýšení teploty tělesa při pohlcování tepelného záření na teplotě zdroje záření a na vzdálenosti materiálu od zdroje záření. Výhodou systému EdLab podporovaného počítačem je okamžitá vizualizace naměřených dat, možnost srovnání teplot, práce s grafem a další zpracování naměřených údajů. Součástí experimentu je i pracovní list, který využívá heuristickou a problémovou výuku k aktivnímu osvojení si základních poznatků o tepelném záření u žáků. … Prezentace

Svobodová Jindřiška, Brno: Dálkový průzkum Země v hodině fyziky

Příspěvek se zabývá užitím výstupů z výsledků dálkového průzkumu Země pro přírodovědné, zvláště fyzikální učivo.

Šestáková Jana, Praha: Sbírka konceptuálních úloh a další novinky o Peer Instruction

Příspěvek přináší novinky pro zájemce o metodu Peer Instruction: internetové stránky s nápady do výuky přímo od autorského kolektivu metody, celosvětovou databázi uživatelů, se kterými se můžete spojit pro sdílení zkušeností s metodou nebo sbírku konceptuálních úloh v českém jazyce dostupnou na internetu. … Prezentace

Šlégr Jan, : Jednoduché zdroje vysokého napětí pro školní praxi

V dnešní době je možné nahrazovat školní zdroje vysokého a velmi vysokého napětí, jako je např. Ruhmkorffův induktor nebo Teslův transformátor, svépomocně zhotovenými zdroji, jež jsou stejně bezpečné jako zdroje dostupné na trhu didaktických pomůcek, ale podstatně levnější. Tato zařízení navíc usnadňují učiteli život, neboť je stačí vyndat ze skříně a spustit, což je věc, kterou každý učitel který někdy nastavoval vzpouzející se Wagnerovo kladívko, jistě ocení. … Prezentace

Trna Josef, Trnová Eva, Brno: Experiment a komiks

Komiks je aktuálním vzdělávacím prostředkem, který je vhodný pro současnou Net generaci žáků. Komiksy se dobře uplatňují i ve spojení s přírodovědnými experimenty.

Válek Jan, Sládek Petr, Brno: Fyzik cyklista

Jízda na kole je velmi častou volnočasovou aktivitou. Jízdní kolo z hlediska techniky, spojuje mnoho technických řešení. Všechna využívají základních zákonitostí fyziky, proto je kolo vhodnou učební pomůckou ve výuce na základní škole. Důležitá je také technika jízdy, šlapání do pedálů, rozložení hmotnosti, aerodynamický tvar. Jízdní kolo tak můžeme použít jako spojovací článek při tvorbě mezipředmětových vztahů mezi fyzikou, technickou výchovou, informatikou, tělesnou výchovou, výchovou ke zdraví a dalšími předměty. Během projektu žáci pracovali se základními parametry vlastního jízdního kola a parametry svého těla. … Prezentace

Valenta Jan, Praha 2: Pokusy s bílými (a jinými) svítivými diodami: Foto- a elektro-luminiscence jako základ revoluce v osvětlování

Letos uplyne dvacet let od zahájení výroby první účinné modře-svítící diody (vyvinuté S. Nakamurou z Japonské firmy Nichia Chemicals – což sám o sobě je fascinující a výjimečný příběh moderní techniky). Nedlouho potom vznikla ve stejné firmě první bílá LEDka kombinující modrou diodu a luminofor. A právě nyní po 20 letech přicházejí cenově dostupné světelné zdroje založené na bílých LED (navrhuji pro ně název „lumidka“), které posílají Edisonovy žárovky a kompaktní zářivky do technického muzea. Je tedy, pochopitelně, nutné žáky a studenty seznámit s principy těchto světelných zdrojů. V tomto příspěvku ukáži, jak kombinovat „jednobarevné“ LEDky a luminofory (fotoluminiscenční látky) či jak demonstrovat další optické jevy spojené s osvětlováním – koncentrátory, vlnovody a pod. … Prezentace

Velmovská Klára, Bratislava: Experimenty so zvukom

Predstavíme námety na jednoduché experimenty so zvukom. Hlavným cieľom príspevku je ukázať, ako zostrojiť jednoduchý hudobný nástroj z plastovej trubice. Oboznámime divákov s programom Audacity a jeho možným využitím pri experimentoch so zvukom. … Prezentace

Veselý Jan a kol., Hradec Králové: Astronomické modely - budování správné představy o poměrech velikostí a vzdáleností vesmírných těles

Představy žáků, studentů i dospělých lidí o relativních velikostech a vzdálenostech vesmírných objektů jsou v převážné většině naprosto zcestné. Mezi příčiny tohoto stavu patří také ilutrace a fotografie v populární literatuře a učebnicích, kde je zobrazení velikostí ve správném poměru technicky obtížné, zobrazení správných poměrů vzdáleností nemožné. Jako pomůcku k řešení tohoto problému jsme vytvořili sady modelů planet, hvězd a celé planetární soustavy. V každé sadě jsou modely v jednotném měřítku, vzájemně jsou měřítka sad v jednoduchých poměrech, aby přechod od modelů planet k modelu planetární soustavy a modelům hvězd nebyl matoucí. Podstatný pro vybudování správné představy o poměrech velikostí a vzdáleností je také způsob prezentace modelů lektorem (učitelem). … Prezentace

Vích Michael, Praha 8: ELI Beamlines

Seznámení učastníku s realizací projektu ELI Beamlines - výstavba laserového centra s nejintenzivnějším laserem světa o výkonu až 10PW. možnosti pro učitele ve formě exkurzí či jiných forem spolupráce. … Prezentace

Vícha Vladimír, Pardubice: Sedm let projektu CZELTA v Pardubicích

Projekt CZELTA na detekci spršek sekundárního kosmického záření je na naší škole od roku 2006. O zapojení studentů v průběhu uplynulých sedmi let a o našich nejnovějších vyřešených a nevyřešených záhadách při studiu kosmických událostí budu hovořit ve svém příspěvku. … Prezentace

Vícha Vladimír, Žilavý Peter, Pardubice: Demonstrační pokusy s Medipixem

Polovodičový detektor Medipix je unikátní detekční systémem ionizujícího záření vyvinutý v CERNu. V ÚTEF ČVUT k němu bylo vytvořeno programové vybavení jak pro profesionální práci (Pixelman), tak pro práci studentů (Simple preview). V letošním roce začne být Medipix včetně software a příslušenství k demonstracím vyráběn a distribuován v České republice. V našem příspěvku ukážeme několik pokusů vhodných pro střední, ale i základní školy, ukazujících novou kvalitu v zobrazení a vyhodnocení ionizujícího záření. Představíme také nový školní zdroj záření alfa ŠZZalfa. … Prezentace

Vilášek Martin, Ostrava-Poruba: Astronomický kurz a odborná pozorování na Hvězdárně a planetáriu J. Palisy VŠB-TU Ostrava

Už více než deset let se v rámci Astronomického kurzu připravují na svou další práci demonstrátoři hvězdárny. Účastníci kurzu se nejdříve seznámí se základy astronomie a astrofyziky, naučí se orientovat na hvězdné obloze a pracovat s dalekohledem. Úspěšní absolventi kurzu se mohou stát spolupracovníky hvězdárny a planetária jako demonstrátoři, kteří se podílejí na zajištění pozorování pro veřejnost. Ti nejlepší se podílejí i na odborné činnosti hvězdárny jako astronomičtí pozorovatelé skupiny Eridanus. Obsahem posteru je struktura a obsahová náplň Astronomického kurzu, statistika účastníků a vybrané výsledky odborných pozorování.

Vlková Iva, Vlková Iva, Koníček Libor, Ostrava: Přiblížení jednotky tlaku žákům prostřednictvím lidského těla

Příspěvek ukáže na mezipředmětové propojení biologie a fyziky s využitím počítačem podporovaných experimentů. Bude v něm prezentováno měření tlaku na lidském těle – kůži – použitím měřicího systému a čidla siloměru s vhodnými nástavci. Žák sám vyhodnocuje své vlastní vjemy, které zároveň porovnává s naměřenou hodnotou síly a vypočtenou hodnotou tlaku v pascalech. Žáci získají konkrétní představu o pojmu tlak a jeho možných hodnotách, které tak doslova ucítí na vlastní kůži. … Prezentace

Vochozka Vladimír, Tesař Jiří, Plzeň: Videoanalýza koeficientu útlumu kmitající pružiny, matematického kyvadla a vodního sloupce v U-trubici TRACKERem

Příspěvek seznamuje čtenáře s třemi úlohami, ve kterých je použita videoanalýza k získání dat z měření. První část příspěvku porovnává metodu měření koeficientu útlumu pružiny pomocí videanalýzy v TRACKERU a optické závory s programem Phywe Cobra 3. Analýza matematického kyvadla představuje úlohu s velkou dobou trvání, kde Tracker automaticky vyhodnotí celý experiment. Následující část nastiňuje měření koeficientu útlumu v U-trubici a je komplexním vyhodnocením celého experimentu pomocí softwaru TRACKER. … Prezentace

Volf Ivo, Hradec Králové: Reálné a virtuální fyzikální experimenty

Reálný experiment je již dlouhou dobu základním kamenem názorné výuky ve školské fyzice. Se zařazením počítačů a IKT do výuky mají důležité místo i pokusy, které provádí učitel ne přímo před žáky, ale řeší s nimi problémové úlohy, jejichž zadání je vybudováno na údajích, získaných na internetu nebo v historii fyziky, tedy jakécsi „virtuální experimenty“. Součástí vystoupení je informace o několika takových experimentech. … Prezentace

Vondřejcová Kateřina, Dobruška: Úlohy k tématu vodní pára v atmosféře jednoduše s pomůckou

V tématu vodní pára v atmosféře lze řešit úlohy pomocí jednoduché pomůcky, která bude představena. Při práci s ní mohou žáci středních škol přijít na mnoho zajímavých skutečností. … Prezentace

Zárubová Lucie, Koníček Libor, Ostrava: Zatraktivnění fyziky pro žáky základní školy

Fyzika je předmět, který bývá pro žáky obtížný a nemají jej v oblibě. Proto je důležité, zvláště na základní škole, přitáhnout jejich pozornost tímto směrem a ukázat jim, že fyzika není tak těžká, jak se zdá a může být i zábavná. Navíc spojením fyziky s počítačovou technikou může vzniknout dokonce něco, co je bude bavit.

Žák Vojtěch, Kopecká Václava, Praha: Návody k fyzikálním experimentům na portálu Alik.cz

Na webové stránce www.alik.cz v sekci Zábavná fyzika jsou během roku 2013 postupně publikovány návody na jednoduché a bezpečné fyzikální pokusy. Jsou určeny dětem ve věku kolem deseti let (a jejich rodičům) zejména jako náplň domácích volnočasových aktivit. Ačkoliv spadají do oblasti neformálního fyzikálního vzdělávání, mohou sloužit jako náměty do výuky fyziky zejména na základní škole, příp. mohou být doplňkem běžné výuky fyziky. Součástí návodů jsou kromě slovního komentáře také fotografie zhotovené profesionálními fotografy, příp. krátká videa. V příspěvku jsou diskutovány cíle, obsah, struktura a využití těchto návodů k experimentům. … Prezentace


Pokud chcete vložit abstrakt svého příspěvku, pokračujte prosím na tuto stránku.

If you would like to insert your own paper, please continue to this page.

Poslední změna:Last update: 26. 9. 2013
© 2013 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave