Veletrh nápadů učitelů fyziky 15

logo veletrhu 15

Předběžný program konference

Preliminary programme

Program konference není ještě definitivní. Veškeré požadavky na změnu programu pište prosím na adresu veletrh.napaduzavináčupol.cz

Pátek 2. 9.

10:00 13:00

Registrace

13:00 13:20

Zahájení konference

13:20 14:20

Magda Dostálová, Antonín Javůrek a studenti Gymnázia Jeseník

First Lego League

14:20 14:30

přestávka

14:30 15:00

Václav Piskač

Z fyzikálního šuplíku 001 »

15:00 15:20

Leoš Dvořák

Magická hůlka Wander Fly a český fyzikář »

15:20 15:35

Josef Hubeňák

Balistika bezpečně »

15:35 16:00

Zdeněk Bochníček

Lidské tělo ve vakuu »

16:00 16:30

PŘESTÁVKA (cofee/tea break)

16:30 16:55

František Lustig

Školní laboratoře badatelského typu - integrace tradičních, vzdálených a virtuálních fyzikálních experimentů »

16:55 17:10

Josef Trna

Využití IBSE ve výuce fyziky »

17:10 17:25

Ondřej Přibyla, Jan Pavelka, Petr Jedlička

LED, laserová ukazovátka a jiné světelné zdroje »

17:25 17:55

Miroslav Staněk

Silozpyt "na šikmé ploše" »

17:55 18:15

Otto Janda

Ověřovací svítící figurky LED připojené k napětí 230 V »

18:15 19:00

Jan Říha, František Látal a Veronika Kainzová

Mathematica a WolframAlpha (workshop pro zájemce)

19:00 19:30

volný program

19:30 20:30

Vladimír Chlup

Optika ve tmě aneb termovize a noční vidění

Sobota 3. 9.

8:00 8:20

Pavel Böhm

Elektřina a magnetismus s Vernierem »

8:20 8:50

Jakub Jermář

Experimenty s digitálními siloměry Vernier »

8:50 9:00

Pavel Böhm

Trenažéry pro drilování potřebných početních dovedností žáků »

9:00 9:15

Pavel Böhm

Hlasovací zařízení nejen ve výuce fyziky »

9:15 9:30

Jana Končelová

Efektivní hlasování ve výuce »

9:30 9:40

Tomáš Miléř

Využití měřící stanice Vernier pro školní experimenty »

9:40 9:55

Dana Mandíková, Zdeňka Koupilová, Marie Snětinová

Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky »

9:55 10:30

PŘESTÁVKA (cofee/tea break)

10:30 10:55

Jaroslav Reichl, Přemysl Černý

Využití systému Vernier při řešení úloh »

10:55 11:10

Vojtěch Žák

2 v 1 – úlohy experimentální i teoretické »

11:10 11:25

Jakub Jermář

Stellarium – planetárium ve třídě »

11:25 11:45

Ota Kéhar

Využití katalogů astronomických objektů ve výuce »

11:45 12:00

Ota Kéhar

Měření setrvačnosti lidského oka »

12:00 12:15

Radim Kusák

Co může nabídnout wolframalpha? »

12:15 12:35

Jan Koupil, Vladimír Vícha

Jako zpomalený film ... »

12:35 12:50

Jana Česáková, Michaela Křížová, Kateřina Vondřejcová

Hrajme si i hlavou 4 »

12:50 14:00

PŘESTÁVKA na oběd

14:00 14:15

Anna Hajdusianek

Eddy Currents Demonstration »

14:15 14:40

Bronislav Balek

Elektrické signály lidského těla »

14:40 14:55

Lukáš Pawera, Zdeněk Hrnčiřík

Vzdálené laboratoře PdF MU, nový přístup pri vytváření vzdálených experimentů »

14:55 15:10

Monika Halšková, Libor Koníček

Chladnička s EdLaBem »

15:10 15:30

Ľudmila Onderová

Zaujímavé nápady pre vyučovanie fyziky »

15:30 15:50

Peter Horváth

Meranie brzdnej dráhy auta »

15:50 16:20

PŘESTÁVKA (cofee/tea break)

16:20 16:35

Pavel Konečný

A zase ta neinerciální vztažná soustava »

16:35 16:50

Kateřina Vondřejcová, Pavel Kabrhel

Rohová lišta ve výuce fyziky »

16:50 17:05

Irena Dvořáková

Projekt Heuréka 1991 - 2011 »

17:05 17:20

Věra Koudelková, Leoš Dvořák

Dva experimenty s magnetickým polem »

17:20 17:40

Věra Koudelková a kol.

Pár věcí z tábora, tentokrát na téma "Není malých úkolů, jsou jen různá měřítka" »

17:40 17:55

Vlasta Štěpánová a kol.

Na fyziku v týmu »

17:55 18:20

Alena Bušáková, Karel Kolář a kol.

Korespondenční semináře MFF UK pro studenty se zájmem (nejen) o fyziku »

18:20 19:30

volný program

19:3024:00

Společenský večer

Neděle 4. 9.

8:30 8:45

Zdeněk Polák

Elektromagnetické vlny v pokusech »

8:45 9:00

Zdeněk Šabatka

Demonstrační pokusy z elektřiny a magnetismu »

9:00 9:10

Zdeňka Kielbusová

Pouťový balónek v hodinách fyziky »

9:10 9:25

Jiří Kvapil

Představení materiálů pro fyziku z projektů Studujeme moderně a dvojjazyčně a Aplikace cizojazyčných prvků ve výuce vybraných předmětů na SŠ »

9:25 9:40

Jindřiška Svobodová

Učitelé a integrovaná výuka »

9:40 9:55

Petr Novák, Ivana Vaculová

Didaktická příprava studentů katedry fyziky a spolupráce se základními »

9:55 10:35

PŘESTÁVKA (cofee/tea break)

10:35 11:05

Václav Pazdera

Pár zajímavých nápadů II »

11:05 11:20

Jan Válek, Petr Sládek

Jak znázornit 2D kmity a Lissajousovy obrazce pomocí 3D »

11:20 11:30

Jan Hrdý

Využití rotopedu při výuce fyziky »

11:30 11:40

Jan Hrdý, Marie Šiková

Když se řekne fyzikální jarmark »

11:40 11:50

František Látal

Vernier a LabVIEW ve vzdálených laboratořích »

11:50 12:05

Marie Volná

Fyzikální jevy v oběhové soustavě člověka »

12:05 12:20

Renata Holubová

Jednoduché experimenty

12:40

Závěr konference

Poslední změna:Last update: 28. 3. 2009
© 2009 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave