Veletrh nápadů učitelů fyziky 15

logo veletrhu 15

Informace o konferenci

Pořadatel
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
Místo konání konference
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
Třída 17. listopadu 1192/12
Olomouc
najít na mapě
Důležité termíny
Včasná registrace (snížené vložné): do 30. 4. 2011
Uzávěrka přihlášek a plateb: 17. 6. 2011
Konání konference: 2. - 4. září 2011
Odevzdání příspěvků: nejpozději při příjezdu na konferenci
E-mail
veletrh.napaduzavináčupol.cz
Web
http://vnuf.cz/2011/cz
Kontaktní adresa
Mgr. František Látal
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
17. listopadu 1192/12
771 46 Olomouc
Organizační a programový výbor konference
RNDr. Renata Holubová, CSc. – předseda
Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc.
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
Mgr. František Látal
RNDr. Radmila Hýblová
Za JČMF: Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Web: RNDr. Jan Koupil
Poplatky a ceny
Vložné: plné 550,- Kč (přihlášení po 30. 4. 2011),
snížené 450,- Kč (při přihlášení do 30. 4. 2011)
Ubytování na Koleji B. Václavka: 240,- Kč za noc
Společenský večer s rautem: přibližně 400,- Kč
Bankovní spojení
Název banky: Československá obchodní banka, divize Poštovní spořitelna
Sídlo banky: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Majitel účtu: Jednota českých matematiků a fyziků, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Číslo účtu: 215784017/0300
Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ13 0300 0000 0002 1578 4017
SWIFT: CEKOCZPP
Akreditace
Kon­fe­ren­ce by­la akre­di­to­vá­na u MŠMT pod jednacím číslem 12053/2011-25-311 (pdf).
Poslední změna:Last update: 4.7.2011
© 2009 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave