Veletrh nápadů učitelů fyziky 15

logo veletrhu 15

Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci

a

Fyzikálně-pedagogická sekce
Jednoty českých matematiků a fyziků

Vás zvou na

Veletrh nápadů učitelů fyziky 16

Olomouc, 2. - 4. září 2011

Tato tradiční akce je přehlídkou vlastní tvorby a nápadů učitelů všech stupňů škol, kteří chtějí přiblížit žákům a studentům výuku fyziky experimenty a dalšími tvořivými aktivitami, motivovat je tak pro svůj předmět a umožnit jim fyziku lépe zvládnout a pochopit.

Na konferenci je možné se přihlásit elektronicky, termín pro přihlášení byl prodloužen do 17. června 2011, včasná registrace (snížené vložné) do 30. dubna 2011.

Událost na Facebooku

Fotodokumentace:


1. 4.: Registrace byla otevřena.

22. 4.: Kon­fe­ren­ce by­la akre­di­to­vá­na u MŠMT pod jednacím číslem 12053/2011-25-311.

Poslední změna:Last update: 13.6.2011
© 2009 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave