Veletrh nápadů učitelů fyziky 19

logo veletrhu 19

Informace o konferenci

Pořadatel
Fakulta pedagogická ZČU, oddělení fyziky
Místo konání konference
Gymnázium Cheb
Nerudova 7
Cheb
Najít na mapě
Důležité termíny
Včasná registrace (snížené vložné): do 16. 5. 2014
Uzávěrka přihlášek, plateb a abstraktů: 30. 6. 2014
Konání konference: 29.8. - 31. 8 2014
Odevzdání příspěvků: nejpozději při příjezdu na konferenci
E-mail
veletrh2014zavináčvnuf.cz
Web
http://vnuf.cz/2014/cz
Kontaktní adresa
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Fakulta pedagogická ZČU, oddělení fyziky
Klatovská 51
306 14 Plzeň
tel.: +420 377 636 303
Organizační a programový výbor konference
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. – předseda
Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Mgr. Václav Piskač
PaedDr. Josef Kepka, CSc.
Mgr. Miroslav Stulák
PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D.
Poplatky a ceny
Vložné: včasná registrace
(přihláška do 16. 5. 2014)
plné
(po 16. 5. 2014)
Individuální člen JČMF 450,- Kč 550,- Kč
Kolektivní člen JČMF 500,- Kč 600,- Kč
Nečlen JČMF 550,- Kč 650,- Kč
Ubytování na kolejích: 210,- Kč za noc v dvojlůžkovém pokoji, 240,- Kč za noc v pokoji jednolůžkovém
Společenský večer s rautem: přibližně 350,- Kč
Pro mimopražské účastníky máme v rámci projektu možnost uhradit náklady na ubytování v hotelu Slávie nebo hotelu Hvězda. Připravujeme i variantu úhrady cestovného ve výši ceny pro hromadnou dopravu. Pro pražské účastníky bohužel tato možnost není. V případě dotazů kontaktujte organizační výbor.
Bankovní spojení
Majitel účtu: Jednota českých matematiků a fyziků – pobočka č. 019, Karlovy Vary
Číslo účtu: 107-3210970287/0100
Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ12 0100 0001 0732 1097 0287
SWIFT: KOMBCZPP
Zahraničním návštěvníkům nabízíme možnost zaplatit vložné a další poplatky až při registraci na místě.
Akreditace
Kon­fe­ren­ce by­la akre­di­to­vá­na u MŠMT pod č.j. 12289/2013-201-371.
Poslední změna:Last update: 12.8.2014
© 2014 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave