Veletrh nápadů učitelů fyziky 19

logo veletrhu 19

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity
Oddělení fyziky

společně s

Gymnáziem Cheb,

Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové

a

Fyzikální pedagogickou společností JČMF

pořádá ve dnech 29.8. - 31.8.2014 v Chebu

Veletrh nápadů učitelů fyziky 19

Nad konferencí přijala záštitu rektorka Západočeské univerzity v Plzni doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

Tato tradiční akce je přehlídkou vlastní tvorby a nápadů učitelů všech stupňů škol, kteří chtějí přiblížit žákům a studentům výuku fyziky experimenty a dalšími tvořivými aktivitami, motivovat je tak pro svůj předmět a umožnit jim fyziku lépe zvládnout a pochopit.


5.5.2014: Zahájena registrace.


Aktivita je podpořena z projektu PVBV - Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky,
reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0007.

logolink

Poslední změna:Last update: 28.7.2014
© 2014 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave