Veletrh nápadů učitelů fyziky 15

logo veletrhu 15

Předběžný program konference

Preliminary programme

Program konference není ještě definitivní. Veškeré požadavky na změnu programu pište prosím na adresu veletrhzavináčkdf.mff.cuni.cz

Pátek / Friday 31. 8.

10:00 13:00

Registrace / Registration

13:00 13:10

Zahájení konference / Opening ceremony

Zvaná přednáška / Invited lecture:

13:10 13:55

Prof. David Sokoloff (USA, Past Prezident of American Association of Physics Teachers)

RealTime Physics: Creating an Active Learning Environment in the Introductory Physics Laboratory

13:55 14:10

Miroslav Jílek

Pokusy s magnetickými stavebnicemi »

14:10 14:20

Tomáš Miléř, Tomáš Miléř

Modely atmosférických jevů »

14:20 14:35

Jindřiška Svobodová a kol.

Albedo ve školním experimentu »

14:35 14:45

Marie Volná

Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky »

14:45 15:00

Zdeněk Hubáček

Multimédia jako měřicí přístroje »

15:00 15:25

Přestávka / Cofee break

15:25 15:45

Milan Dundr a kol.

Laborky se představují »

15:45 16:00

Anna Hajdusianek

Simple Friction Experiments for Kids »

16:00 16:10

Miroslava Bělochová, Martina Čáslavová a kol.

Medializace přírodních věd na ZŠ Jungmannovy sady »

16:10 16:25

Miroslav Staněk

Jednoduchá fyzikální měření s tabletem iPad »

16:25 16:40

Miloš Rotter

Pár pokusů s kapalným dusíkem »

16:40 17:05

Přestávka / Cofee break

17:05 17:30

Zdeněk Polák

LED ve výuce fyziky »

17:30 17:40

Jana Končelová

První poznatky z „peer praxe“ »

17:40 17:50

Marie Snětinová, Leoš Dvořák, Zdeňka Koupilová

Zkušenosti studentů s řešením fyzikálních úloh »

17:50 18:00

Tomáš Franc

Gravitační prak na střední škole »

18:00 18:10

Beata Bujak, Małgorzata Ociepa, Krzysztof Gulczyński, Anna Trzebuniak, Zofia Godlewska a kol.

Natural Science Center in Opole »

18:10 18:20

Přestávka (bez kávy) / Break (without cofee)

18:20 18:30

Marie Dufková

Energie - budoucnost lidstva »

18:30 18:40

Zdeňka Koupilová, Leoš Dvořák, Jan Koupil

"Supersborník" Veletrhů nápadů - nová verze »

18:40 18:50

Zdeňka Koupilová, Dana Mandíková, Marie Snětinová

Sbírka řešených úloh nejenom z fyziky »

18:50 19:00

Martin Konečný, Hana Čtrnáctová, Marie Solárová, Eva Trnová

Veletrh nápadů učitelů chemie »

19:00 19:10

Vlasta Štěpánová, Karel Kolář a kol.

Badatelské aktivity nejen pro nadané žáky v hodinách fyziky »

19:10 19:20

Alena Bušáková, Karel Kolář a kol.

Korespondenční semináře MFF UK pro studenty se zájmem (nejen) o fyziku »

Sobota / Saturday 1. 9.

8:30 8:40

Jana Česáková, Michaela Křížová a kol.

Střípky z Hrajme si i hlavou 5 »

8:40 8:55

Tomáš Jerje

Audacity aneb jak zviditelnit zvuk při výuce »

8:55 9:10

Petr Desenský, Jiří Erhart

Navaříme si elektřinu aneb výlet do světa elektrických dipólů »

9:10 9:25

Pavel Böhm, Lucie Filipenská

Fyzika v letadle »

9:25 9:40

Gerben De Jong, Mr. A. Vorselman

Measuring Plank's constant with LED's »

9:40 10:05

Václav Piskač

Z Fyzikálního šuplíku 002 »

10:05 10:30

Přestávka / Cofee break

10:30 10:50

Zdeněk Bochníček

Zobrazení v IR oblasti s využitím termocitlivých fólií »

10:50 11:00

František Látal, Lukáš Richterek, Zdeněk Pucholt

Pokusy a videopokusy na UPOL »

11:00 11:15

Jakub Jermář, Pavel Böhm

Vernier LabQuest 2 – nové experimentální možnosti »

11:15 11:30

Jan Dirlbeck

Elektronická stavebnice ve fyzice »

11:30 11:45

Jan Šlégr

Jednoduché zdroje vysokého napětí pro školní praxi »

11:45 12:00

Peter Horváth

Mechanické kmitanie »

12:00 12:02

Zdeněk Šabatka, Zdeněk Drozd, Leoš Dvořák a kol.

Interaktivní fyzikální laboratoř »

12:02 13:15

Oběd / Lunch

13:15 14:00

Posterová sekce, výstavky / Poster session, small exhibitions

14:00 14:25

Jaroslav Reichl

Drobnosti do hodin fyziky »

14:25 14:40

Jiří Tesař, Vít Bednář

Mikroskop včera a dnes a jeho využití ve fyzikálním praktiku »

14:40 14:55

Tomáš Krásenský

Křídlatka v akustice a hydromechanice »

14:55 15:15

Ľudmila Onderová, Jozef Ondera

Niekoľko nápadov pre vyučovanie fyziky IV »

15:15 15:40

Přestávka / Cofee break

15:40 15:55

Josef Hubeňák

Zvonkový transformátor - bezpečný zdroj pro několik experimentů »

15:55 16:10

Radim Kusák, Jana Vomáčková

Příkon vybraných školních a domácích spotřebičů »

16:10 16:30

Tomáš Nečas

Pokusy na zdi a na okně »

16:30 16:50

Václav Pazdera

Pár zajímavých nápadů III »

16:50 17:15

Přestávka / Cofee break

17:15 17:40

Pavel Konečný

Experimenty s tepelnými stroji »

17:40 17:55

Josef Trna, Lenka Pavlíčková

Experimenty v modulech projektu PROFILES »

17:55 18:10

Ota Kéhar

Astronomické pokusy trochu jinak »

18:10 18:20

Zdeňka Kielbusová

Několik hraničních experimentů »

18:20 18:30

Pavel Kabrhel

Pracovní listy pro laboratorní práce na ZŠ a domácí pokusy »

19:3022:00

Společenský večer, budova MFF UK v Tróji / Conference dinner

Neděle / Sunday 2. 9.

8:40 9:00

František Lustig

Fyzikální experimenty s tradičním, virtuálním i vzdáleným kořením »

9:00 9:20

Bronislav Balek

Fyzikální experimenty okořeněné biologií. »

9:20 9:45

David Sokoloff

Enhancing Learning in Lecture with Interactive Lecture Demonstrations (ILDs) Using Computer-Based Data Acquisition Tools, Personal Response Systems (Clickers) and Interactive Video Analysis »

9:45 10:05

Věra Koudelková a kol.

Pár věcí z tábora, tentokrát inspirováno starými Řeky »

10:05 10:30

Přestávka / Cofee break

10:30 10:40

Jan Hrdý, Marie Šiková

Čtyři školské pokusy »

10:40 10:55

Jan Janíček

Sada laboratorních úloh z fyziky - měření teploty SENSIT DIDAKTIK 10. První zkušenosti, a jak dál. »

10:55 11:15

Pavel Brom, František Lustig, Jiří Dvořák

Nové fyzikální experimenty řízené přes Internet »

11:15 11:30

Peter Žilavý

Experimenty s demonstračním zdrojem záření DZZ GAMA »

11:30 11:55

Přestávka / Cofee break

11:55 12:10

Leoš Dvořák

Další nápady z Malé Hraštice 2: „špagetová fyzika“ »

12:10 12:25

Václava Kopecká

Tepelná výměna mezi plamenem a jeho okolím »

12:25 12:40

Zdeněk Šabatka

Létáš, létám, létáme »

12:40 12:55

Vojtěch Žák

Zdánlivě triviální experimentování - co může u žáků rozvíjet? »

12:55 13:10

Zakončení konference / Closing ceremony

Postery / Posters

Leoš Dvořák, Zdeněk Drozd, Věra Koudelková, Zdeněk Šabatka, Peter Žilavý a kol.

Fyzika aktivně, aktuálně a s aplikacemi »

Krzysztof Gulczyński, Beata Bujak, Małgorzata Ociepa, Anna Trzebuniak, Aleksandra Opaska a kol.

Natural Science Center in Opole »

Jitka Houfková, Dana Mandíková

Fyzika v krabičce »

Alexander Kazachkov, Abraham Salinas Castellanos (IPN, Mexico)

In-service teachers' training creative Physics workshops at the National Pollytechnic Institute in Mexico »

Radim Kusák

Wolfram|Alpha a cdf formát a příkaz Manipulate »

Heřman Mann

Experimenty na podporu aktivního badatelského přístupu blízkého praxi »

Výstavky / Small exhibitions

Alexander Kazachkov, Abraham (IPN, Mexico City, Mexico) Salinas Castellanos

Atmospheric pressure in low-cost demonstrations and measurements »

Darya Kazachkova, Marian (Kosice, Slovakia) Kires, Alexander (Kharkov, Ukraine) Kazachkov

Balancing with Archimedes, Roberval and Leonardo »

Štěpánka Kubínová, Alena Navrátilová

Fyzika v příběhu »

Vladimír Vochozka

Fyzikální pokus v rámci projektového dne na ZŠ Vodňanská »

Výstavky nakladatelství a výrobců a dodavatelů výukových pomůcek:

* Prometheus, * 3B Scientific Europe Kft

Poslední změna:Last update: 31.8.2012
© 2009 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave