Veletrh nápadů učitelů fyziky 15

logo veletrhu 15

Informace o konferenci

Pořadatel
Katedra didaktiky fyziky MFF UK
Místo konání konference
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Ke Karlovu 5
Praha 2
najít na mapě
Důležité termíny
Včasná registrace (snížené vložné): do 30. 4. 2012
Uzávěrka přihlášek, plateb a abstraktů: 30. 6. 2012
Konání konference: 31.8. - 2. 9 2012
Odevzdání příspěvků: nejpozději při příjezdu na konferenci
E-mail
veletrhzavináčkdf.mff.cuni.cz
Web
http://vnuf.cz/2012/cz
Kontaktní adresa
Ludmila Malečková
KDF MFF UK
V Holešovičkách 2
180 00, Praha 8
tel: 221 912 407
Organizační a programový výbor konference
Doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. – předseda
Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.
RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Mgr. Věra Koudelková
Ludmila Malečková
Poplatky a ceny
Vložné: včasná registrace
(přihláška do 30. 4. 2012)
plné
(po 30. 4. 2012)
Individuální člen JČMF 400,- Kč 500,- Kč
Kolektivní člen JČMF 450,- Kč 550,- Kč
Nečlen JČMF 500,- Kč 600,- Kč
Ubytování na Koleji Trója: 250,- Kč za noc
Společenský večer s rautem: přibližně 600,- Kč
Bankovní spojení - účet v Kč
Název a sídlo banky: KB Praha - východ, Adresa: Václavské n. 42, Praha 1
Majitel účtu: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
Číslo účtu: 38330021/0100
Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ 91 0100 0000 0000 3833 0021
Bankovní spojení - účet v Euro
Název a sídlo banky: ČSOB, a.s., Adresa: Radlická 333/150, 150 57 Praha
Majitel účtu: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
Číslo účtu: 01256280/0300
Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ 08 0300 1712 8001 0791 2843
SWIFT: CEKOCZPP
Akreditace
Konference byla akreditována u MŠMT pod č.j. 11 125/2010-25
Poslední změna:Last update: 30.5.2012
© 2009 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave