Veletrh nápadů učitelů fyziky 15

logo veletrhu 15

Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha,
katedra didaktiky fyziky

společně s

Fyzikální pedagogickou společností JČMF

Vás zve na

Veletrh nápadů učitelů fyziky 17

tentokrát s mottem „Experimenty – koření fyziky“

Praha, 31.8. - 2.9. 2012

Tato tradiční akce je přehlídkou vlastní tvorby a nápadů učitelů všech stupňů škol, kteří chtějí přiblížit žákům a studentům výuku fyziky experimenty a dalšími tvořivými aktivitami, motivovat je tak pro svůj předmět a umožnit jim fyziku lépe zvládnout a pochopit.

Veletrh nápadů se letos koná v rámci oslav 60. výročí Matematicko-fyzikální fakulty UK a 150. výročí Jednoty českých matematiků a fyziků.

Motto „Experimenty – koření fyziky“ nám má opět připomenout základní orientaci Veletrhu nápadů na reálné experimenty, kterými lze obohacovat výuku fyziky na školách. Nemusí jít o experimenty zrovna pikantní, i když ani ty se nevylučují. Také nechceme naznačit, že by se při výuce mělo pokusy šetřit jako šafránem, spíše naopak. Prostě, Veletrh nápadů je akcí zejména pro ty, kdo cítí, že navzdory kráse fyzikálních teorií je bez pokusů výuka fyziky přece jen „nemastná a neslaná“.

Na konferenci je možné se přihlásit elektronicky, termín pro přihlášení je 30. června 2012, včasná registrace (snížené vložné) do 30. dubna 2012.


14. 6.: Termín registrace a odeslání abstraktů byl posunut do 30.6.

30. 5.: Upozornění: Abstrakty příspěvků je nutné vložit do 15.6.

1. 4.: Registrace byla otevřena.

Poslední změna:Last update: 14.6.2012
© 2009 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave