Veletrh nápadů učitelů fyziky 15

logo veletrhu 15

Předběžný program konference

Preliminary programme

Program konference není ještě definitivní. Veškeré požadavky na změnu programu pište prosím na adresu veletrhzavináčkdf.mff.cuni.cz

Pátek 3. 9.

10:00 13:00

Registrace

13:00 13:15

Zahájení konference

13:15 14:00

Chris Chiaverina (USA)

Exploring Sound and Light

14:00 14:15

Přestávka

14:15 14:45

Jana Bittnerová, Šárka Zárubová, Zdeněk Rakušan

iQpark Liberec - nové workshopy pro školy »

14:45 14:58

Ladislav Dvořák

Wherigo aneb další využití GPS přijímače ve výuce »

14:58 15:15

Zdeněk Bochníček, Pavel Konečný, Jan Janíček

SENSIT DIDAKTIK 10, experimentální sada pro měření teploty »

15:15 15:32

Zdeňka Kielbusová

Jak donutit bramboru aby svítila? »

15:32 15:49

Renata Holubová

Několik pokusů s jednoduchými pomůckami »

15:49 16:00

Lukáš Richterek

Špetka fyziky ve výtahu »

16:00 16:30

Přestávka

16:30 16:55

Pavel Konečný

Zavěšení břemene a zachycení pádu do závěsu, aneb několik jednoduchých pokusů na mechanické vlastnosti materiálů a Newtonovy pohybové zákony. »

16:55 17:08

František Látal, Jakub Navařík

Školní vzdáleně ovládané experimenty »

17:08 17:28

Miroslav Staněk

Jednoduché experimenty s Ampérmetrem a Voltmetrem PASCO »

17:28 17:45

Jakub Jermář

Experimenty s USB teploměrem Vernier Go!Temp a se sonarem Vernier Go!Motion »

17:45 18:00

Bronislav Balek

Biologické experimenty se systémem ISES »

18:00 18:15

Jan Hrdý

Generátor mlhy pro fyzikální pokusy aneb také desátý jubilejní olomoucký přírodovědný jarmark »

18:15 18:25

Jan Hrdý

Zpíváme se Savartovou sirénou aneb olomoucké fyzikální kaleidoskopy »

Sobota 4. 9.

8:15 8:40

Břetislav Patč

Elektrické stroje točivé »

8:40 8:57

Věra Bdinková

Několik nápadů z fyzikálního semináře »

8:57 9:14

Hana Tesařová

Prezentační dovednosti žáka v hodinách fyziky »

9:14 9:27

Hana Kunzová

Projekt spolupráce mezi studenty osmiletého gymnázia a žáky 4-5 tříd ZŠ v oblasti F, CH a Bi »

9:27 9:57

Václav Piskač

Barevné čelovky a příliš mnoho mikrofonů »

9:57 10:30

Přestávka

10:30 10:47

Zdeněk Polák

Náměty na pokusy s infračerveným zářením »

10:47 11:04

Josef Pavel

Dnešní běžné výrobky ve fyzikálních experimentech »

11:04 11:21

Tomáš Nečas

Experimenty pro výuku meteorologie »

11:21 11:38

Martin Krynický

Prkýnková elektronická stavebnice na vyšším gymnáziu »

11:38 13:00

Oběd

13:00 14:10

Posterová sekce, výstavky

14:10 14:31

Karel Ryška, Miroslav Kopeček a kol.

Experimenty z různých oblastí fyziky »

14:31 14:48

Ján Degro

Zdroje svetla »

14:48 15:05

Josef Hubeňák

Technické spreje a fyzikální experiment »

15:05 15:30

Josef Trna, Petr Novák, Ladislav Dvořák

Motivační experimenty se soupravou MOSEM-LTK »

15:30 15:50

Ľudmila Onderová

Niekoľko nápadov pre vyučovanie fyziky III »

15:50 16:20

Přestávka

16:20 16:50

Andrzej Trzebuniak, Krystyna Raczkowska-Tomczak, Joanna Dobrzyńska-Róg , Alicja Wujec-Kaczmarek

Similar but different »

16:50 17:07

Anna Hajdusianek

Electrostatics for children »

17:07 17:32

Jan Koupil, Vladimír Vícha

1200 FPS »

17:32 17:47

Marek Veselý

Jára Cimrman, fyzika a její didaktika »

19:0022:00

Společenský večer

20:00

V rámci společenského večera příspěvky:

Chris Chiaverina (USA)

People Demos: Kinesthetic Physics Activities

Marek Veselý

Soutěž: Chcete být fyzikářem?

Neděle 5. 9.

8:15 8:36

František Lustig

Bedrátový měřicí systém - ISES Blue »

8:36 8:57

Pavel Böhm

Experimenty s barometrem Vernier »

8:57 9:14

Naděžda Vogalová

Experimenty se světelnými čidly Vernier »

9:14 9:31

Vojtěch Žák, Martin Konečný

Věda a hra – to je Kroužek fyziky na MFF UK »

9:31 9:48

Hana Malinová

Historická okénka jako motivační prvek do výuky fyziky »

9:48 10:08

Martin Konečný, Věra Koudelková, Barbara Bittová a kol.

Pár věcí z tábora na téma: "Voda - základ života" »

10:08 10:30

přestávka

10:30 10:47

Václava Kopecká

Pokusy s teplem »

10:47 11:12

Jaroslav Reichl

Experimenty se systémem firmy Vernier »

11:12 11:29

Zdeněk Šabatka

Základy elektrostatiky v pokusech (Coulombův zákon, kondenzátor) »

11:29 11:46

Zdeněk Drozd

Netradiční provedení tradičních pokusů z optiky »

11:46 12:03

Leoš Dvořák

Další nápady z Malé Hraštice: co s čočkami »

12:03 12:12

Peter Žilavý

Obrazovka z monitoru PC jako nástroj pro demonstraci pohybu elektronů v magnetickém poli

12:12 12:20

Peter Žilavý

Jednoduché experimenty s Gamabetou a Vernier LabQuestem »

12:20 12:30

Zakončení konference

Postery

Zdeňka Koupilová, Dana Mandíková, Markéta Popová a kol.

Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky »

Martin Krynický

Aktivizace studentů v hodinách pomocí učebnice fyziky

Heřman Mann

Počítačem podporované modelování ve výuce fyziky »

Lenka Prusíková

Významní astronomové na našem území – Kepler, Brahe »

Vojtěch Tutr, Karel Kolář, David Wagenknecht, Hana Šustková

Na fyziku v týmu »

Jiří Vlček

Výuka elektrotechniky v rámci fyziky »

Vojtěch Žák

Nová sbírka úloh z fyziky pro SŠ »

Výstavky

Bronislav Balek

Biologické experimenty se systémem ISES

Monika Cvíčelová, Martin Štubňa

Premeny energie »

Pavel Böhm, Jakub Jermář

Školní experimentální a měřicí systém Vernier

Miroslav Staněk

Využití měřicí platformy PASCO v interaktivní výuce fyziky

Prometheus

Výstavka knih

Fraus

Výstavka knih

Phywe

Prezentace školních pomůcek

RC společnost s r.o.

Prezentace školních pomůcek

Poslední změna:Last update: 28. 3. 2009
© 2009 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave