Veletrh nápadů učitelů fyziky 15

logo veletrhu 15

Fotogalerie - Sobota 4. 9.

Photogallery - Saturday 4th September


Pátek 3.9.Friday 3rd Sept. Sobota 4.9.Saturday 4th Sept. Společenský večer 4.9.Conference dinner 4th Sept. Neděle 5.9.Sunday 5th Sept. Zpět na stránky VeletrhuBack to homepage

Dopolední blok

Během přestávky

Pokračování dopoledního bloku

Postery a výstavky

Odpolední blok

PhotoFoto: Zdeněk Šabatka

Pátek 3.9.Friday 3rd Sept. Sobota 4.9.Saturday 4th Sept. Společenský večer 4.9.Conference dinner 4th Sept. Neděle 5.9.Sunday 5th Sept. Zpět na stránky VeletrhuBack to homepage
Poslední změna:Last update: 5. 9. 2010
© 2009 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave