Veletrh nápadů učitelů fyziky 15

logo veletrhu 15

Submitted abstracts

Balek Bronislav, Ivančice: Biologické experimenty se systémem ISES

Balek Bronislav, Ivančice: Biologické experimenty se systémem ISES Inteligentní školní experimentální systém (ISES) se dá využít nejen pro fyziku, chemii a další předměty ale také pro biologii. Ze životních funkcí lze např. měřit a zobrazit srdeční frekvenci (snímačem pulsu ISES), srdeční ozvy (mikrofonem ISES a mikrofonem fonendoskopu), dechovou křivku (manometrem ISES a speciálním přípravkem), krevní tlak (manometrem ISES, snímačem pulsu ISES a osobním automatickým tlakoměrem) a kapkování infuzí (optickou závorou ISES se speciálním držákem, infuzní soupravou a infúzním vakem či láhví).

Bdinková Věra, Brno: Několik nápadů z fyzikálního semináře

Příspěvek bude zahrnovat několik odzkoušených námětů z fyzikálního semináře (volitelný předmět od 7. ročníku)- pokusy, fyzikální modely a hračky s použitím jednoduchých pomůcek, soutěže, ukázka z hraných fyzikálních pohádek

Bittnerová Jana, Zárubová Šárka, Rakušan Zdeněk, Liberec: iQpark Liberec - nové workshopy pro školy

Od školního roku 2010/11 rozšiřuje iQpark nabídku programů pro školy. V rámci projektu Science Gate vznikne postupně 8 nových lektorských programů. Ukázky pokusů z tematických celků Věda v kuchyni, Vidíme a pozorujeme, Slyšíme a posloucháme a Člověk budou tvořit hlavní náplň příspěvku členů týmu iQparku. Demonstrované pokusy nebudou pouze fyzikální, ale také chemické a biologické. připraveny máme také jednoduché pokusy pro všechny.

Böhm Pavel, Praha: Fyzikální a matematické trenažéry aneb Drilem k radosti z poznání

Potíže, které někteří žáci mívají s fyzikou, vyplývají často z nedostatečně zvládnutých matematických dovedností, jako je malá násobilka, práce se zlomky, čtení z grafů, vyjadřování neznámé ze vzorce, převody jednotek, procenta a podobně. Při vhodně nastavených parametrech tréningového programu přitom cvičení děti nemusí příliš obtěžovat, a dokonce je může bavit! Nabízím efektivní a snadno obsluhovatelný softwarový trénovací nástroj pro nejrůznější témata matematiky i fyziky.

Böhm Pavel, Praha: Experimenty s barometrem Vernier

Než škola učiteli schválí zakoupení nové pomůcky, vyžaduje (nebo by měla vyžadovat) doložení její užitečnosti. Pokusil jsem se proto vytěžit maximum z barometru americké společnosti Vernier. Tento senzor se dá připojit buď k počítači pomocí rozhraní Vernier Go!Link, nebo k přenosnému outdoorovému rozhraní Vernier LabQuest. S barometrem Vernier BAR-BTA (případně s tlakovým čidlem GPS-BTA) lze zkoumat mimo jiné: stavovou rovnici plynu (p-T závislost čili Charlesův zákon, p-V závislost čili Boyle-Mariottův zákon), adiabatický děj s plynem, absolutní nulu, změnu tlaku s výškou ve vzduchu i v kapalinách, změnu tlaku v závislosti na počasí nebo třeba Bernoulliho rovnici. V některých případech je zapotřebí připojit k počítači či LabQuestu ještě další senzory, nejčastěji teploměr.

Bochníček Zdeněk, Konečný Pavel, Janíček Jan, Brno: SENSIT DIDAKTIK 10, experimentální sada pro měření teploty

Rožnovská firma SENSIT s.r.o. ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU, Brno připravila experimentální sadu SENSIT DIDAKTIK 10. Sada obsahuje osm profesionálních odporových a termočlánkových čidel, panel pro připojení čidel k běžným laboratorním vodičům s banánky, obecný učební text věnovaný moderním metodám měření teploty a návody na 10 laboratorních úloh různé obtížnosti včetně pracovních listů. Sada může tvořit základ úlohy pro laboratorní cvičení na středních a vysokých školách, jednotlivé komponenty je možné využít i při demonstračních experimentech. V současné době probíhá hodnocení sady vybranými výukovými pracovišti. Sada bude nabídnuta k prodeji za cenu maximálně 1800Kč.

Cvíčelová Monika, Štubňa Martin, Nitra: Premeny energie

Žiaci sa s pojmom energia stretávajú už od najnižších ročníkov. Cieľom nášho príspevku je ukázať, niekoľko experimentov, ktoré možno využiť pri preberaní energie. Tieto experimenty sú zamerané hlavne na demonštrovanie premien jednotlivých foriem energie na iné. Experimenty sú tvorené tak, aby žiaci mohli rozvíjať svoju tvorivosť a myslenie, a aby pri tom pochopili základné vzťahy a zákony.

Degro Ján, Košice: Zdroje svetla

V príspevku bude prezentovaný stredoškolský projekt Zdroje svetla a jeho výsledky. V rámci projektu sme študovali (teoreticky a experimentálne) vlastnosti klasických a výbojových zdrojov svetla. Porovnali sme elektrické a optické vlastnosti vybraných zdrojov svetla. Experimenty sme realizovali datalogerom LabQuest - Vernier a to sondami Spektormeter VIS a luxmetrom. Príkon sme merali s EC300

Drozd Zdeněk, Praha: Netradiční provedení tradičních pokusů z optiky

V příspěvku bude předvedeno několik pokusů z optiky (geometrické i vlnové) s využitím dostupných, ale málo známých pomůcek (jako např. velkoplošných polarizačních filtrů, nebo 45° barevných filtrů). Bude také představen speciální typ vlastnoručně vyrobené dírkové komory.

Dúrr Tomáš, Velké Losiny: měnič polarity elektrod v propanbutanovém hořáku

-nízkoteplotní plazma, jako každá plazma, je zdrojem ss elektromotorického napětí řádově 50-120 mV. -tedy měděná anoda a železná katoda vložená do plamene ukáže na milivoltmetru napětí 50-120 mV v kladném kvadrantu. - je li hořák postaven nad organický beton, vyrobený dle mého užitného vzoru, milivoltmetr ukazuje 50-120mV ale v záporném kvadrantu. - dochází tedy ke spontánní změně polarity elektrod - princip jevu neznámý - teorie výkladu principu šílená, leč asi ne nemožná -15-31,08,2010 budou prováděny nové výzkumy s rostlinami.

Dvořák Ladislav, Brno: Wherigo aneb další využití GPS přijímače ve výuce

Některé GPS přijímače, kapesní počítače i mobilní telefony s GPS čipem je možné využít pro hru Wherigo. V příspěvku bude popsáno využití této hry při výuce a jejich tvorba.

Dvořák Leoš, Praha: Další nápady z Malé Hraštice: co s čočkami

V příspěvku budou prezentovány některé možnosti využití čoček z Meopty Přerov. Jde o optické sklo vyřazné při výrobě přesných optických zařízení, které ale může velmi dobře posloužit při výuce fyziky. Půjde o jednoduché konstrukce zhotovitelné s minimálními náklady. Konstrukce jsme vymýšleli a zkoušeli na letošním Jarním soustředění pro budoucí a současné učitele fyziky na Malé Hraštici.

Hajdusianek Anna, Wrocław: Electrostatics for children

During the presentation I would like to show simple experiments for children, in the form of games made from commonly available materials.

Holubová Renata, Olomouc: Několik pokusů s jednoduchými pomůckami

Pomocí jednoduchých pomůcek budeme simulovat Golfský proud, proudění tepla v atmosféře a zamyslíme se nad vlastnostmi směsí.

Hrdý Jan, Olomouc: Desátý jubilejní Přírodovědný jarmark v Olomouci

Ukázka netradičních školských pokusů, které měly premiéru v letošním jubilejním desátém ročníku olomouckého Přírodovědného jarmarku (dříve Jarmark chemie, fyziky a matematiky).

Hrdý Jan, Olomouc: Olomoucké fyzikální kaleidoskopy

Příspěvek je ohlédnutím za dosavadními sedmi ročníky této úspěšné akce zejména z hlediska použitých zajímavých a originálních školských fyzikálních pokusů.

Hrdý Jan, Olomouc: Jednoduchá stavebnice základních logických funkcí

Praktická ukázka vtipně řešené jednoduché stavebnice sestavené z diskrétních součástek pro modelování všech šestnácti logických funkcí dvou proměnných.

Hrdý Jan, Olomouc: Automobily off-road a fyzika

Příspěvek na praktických ukázkách ukazuje souvislosti mezi jízdou automobilu v terénu a základními fyzikálními zákony.

Hrdý Jan, Olomouc: Závodíme s Pendolínem

Příspěvek na pozadí jedné zajímavé fyzikální výstavy v Olomouci popisuje netradiční praktické experimenty, které byly jako součást uvedené výstavy volně přístupné návštěvníkům

Hubeňák Josef, Hradec Králové: Technické spreje a fyzikální experiment

Chladicí sprej může být dobrým řešením pro experiment, který vyžaduje nízké teploty kolem -50°C. Jiný sprej zase poskytne stlačený nehořlavý plyn a jsou i spreje s malými částicemi feritu, které zviditelní magnetické struktury. Spreje jsou levné, snadno dosažitelné a učiteli šetří čas. Několik experimentů ukazuje jejich využití pro fyziku ve škole.

Chiaverina Chris, : Exploring Sound and Light

Would you like to show your students how to ''see sound'' and “hear” light, use a toy car as both a speaker and a microphone, mix colors in their heads, or hear voices through their teeth? Optical and acoustical phenomena are immediate, captivating, and should be fun and exciting for your students! This presentation will examine examples of low-cost apparatus that may be used to introduce students to basic acoustical and optical principles and their applications.

Chiaverina Chris, : People Demos: Kinesthetic Physics Activities

The demonstrations presented in this talk are called ''people demos'' because the principal, if not only, equipment necessary to perform them is people. These student-centered activities provide an essentially no-cost way of illustrating wave motion, electrical circuits, interference, Newton's Laws, as well as other physical phenomena.

Janda Otto, Karlovy Vary: Průhledné žákovské experimentální zapojovací desky nebo rámečky s podkladovými schematy

Průhledné žákovské experimentální zapojovací desky nebo rámečky s podkladovými schematy

Jermář Jakub, Praha: Novinky z FyzWebu

Stručné shrnutí novinek a drobných vylepšení FyzWebu v uplynulém školním roce.

Jermář Jakub, Praha: Experimenty s USB teploměrem Vernier Go!Temp a se sonarem Vernier Go!Motion

Minisada Vernier Go!Temp, obsahující USB teploměr a program pro záznam dat Logger Lite, umožňuje provádění mnoha experimentů z termodynamiky. Ukážeme si aktivitu "soutěž teploměrů". Vernier Go!Motion je ultrazvukový snímač polohy, rychlosti a zrychlení sledovaného objektu. S jeho pomocí se podíváme na průběh kmitání závaží na pružině a zkusíme si studenty velmi oblíbenou aktivitu "obkreslování grafů".

Kielbusová Zdeňka, Plzeň: Jak donutit bramboru aby svítila?

Několik demonstračních experimentů s různými typy uhlíkových elektrod.

Konečný Martin, Koudelková Věra, Bittová Barbara a kol., Praha: Pár věcí z tábora na téma: "Voda - základ života"

Již je tradicí, že každým rokem pořádá KDF MFF UK Letní soustředění mladých matematiků a fyziků. Letos to bude s tématem: "Voda - základ života". Obsahem příspěvku bude krátká informace o zaměření a průbehu tohoto soustředění (http://kdf.mff.cuni.cz/tabor/pozvanka.php). Zbylou převážnou část vyplní praktické ukázky z projektů, které na táboře vzniknou.

Konečný Pavel, Brno: Zavěšení břemene a zachycení pádu do závěsu, aneb několik jednoduchých pokusů na mechanické vlastnosti materiálů a Newtonovy pohybové zákony.

Jedním z nejjednodušších technických prvků je závěs, tj. prvek k zachycení tahové síly. Může to být například lano (lanko). Několika pokusy společně s fyzikální interpretací bude na školské úrovni ilustrována fyzikální podstata problematiky tahového závěsu s odkazy na praktické aplikace.

Kopecká Václava, Praha: Pokusy s teplem

V příspěvku bude prezentováno několik pokusů s teplem pro výuku fyziky na ZŠ.

Koupil Jan, Vícha Vladimír, Pardubice: 1200 FPS

V příspěvku se budeme věnovat několika experimentům, které stojí za to natočit cenově dostupnou rychloběžnou kamerou (fotoaparát CASIO EX-F1 s režimem nahrávání videa 1200 FPS). Součástí prezentace budou živé demonstrace experimentů, nahrané videosekvence, a ukázky výsledků měření.

Koupilová Zdeňka, Mandíková Dana, Popová Markéta a kol., Praha: Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky

V příspěvku bude prezentována elektronická sbírka řešených úloh z fyziky. Tato sbírka je určena vysokoškolským studentům k opakování a prohloubení učiva v základních kurzech fyziky, ale také studentům středních škol se zájmem o fyziku či při přípravě na přijímací zkoušky na VŠ. V těchto měsících prochází sbírka velkým rozšířením jak v počtu zveřejněných úloh, tak ve vylepšení funkčnosti. Sbírka je veřejně přístupná na adrese: http://www.fyzikalniulohy.cz/.

Koupilová Zdeňka, Kapsa Vojtěch, Praha: Jednoduché kvantově-mechanické problémy - interaktivní text

V příspěvku bude prezentován nově vznikající učební text o řešení jednoduchých problémů z kvantové mechaniky. Tento text je úzce provázán z jednoduchými úlohami umožňujícími čtenáři lépe řešení pochopit, s grafickými nástroji pro vizualizaci řešení a úloh pro interaktivní práci s nimi i standardními kvantitativními úlohami.

Krynický Martin, Třeboň: Prkýnková elektronická stavebnice na vyšším gymnáziu

Prkýnový systém sestavování elektrických obvodů z běžných součástek byl publikován v učebnici pro základní školy Fyzika kolem nás (Rojko a kol.). Autor ji s úspěchem používá i při výuce elektřiny a magnetismu ve třetím ročníku gymnázia. Můžete si prohlédnout odzkoušené úlohy, postupy, součástky a poslechnout si zkušenosti získané praktickým používáním stavebnice (běžně i s celou třídou).

Kunzová Hana, Trhové Sviny: Projekt spolupráce mezi studenty osmiletého gymnázia a žáky 4-5 tříd ZŠ v oblasti F, CH a Bi

Příspěvek seznamuje s projektem, v němž studenti gymnázia soubory jednoduchých pokusů doplňují učivo přírodovědy a prvouky na ZŠ.

Látal František, Navařík Jakub, Olomouc: Školní vzdáleně ovládané experimenty

V příspěvku budou prezentovány vzdáleně ovládané experimenty, které vznikají na KEF PřF UP. Tyto experimenty jsou volně dostupné libovolnému uživateli(24 hodin denně/7 dní v týdnu) z webové stránky http://www.ictphysics.upol.cz/remotelab/.

Lustig František, Praha 2: Bedrátový měřicí systém - ISES Blue

Příspěvek přináší ukázky s novými BEZDRÁTOVÝMI senzory. Známé bezdrátové technologie jako je infračervený port, bluetooth, wi-fi, Zig Bee jsou nejčastěji v počítači využívány pro přenos dat (mezi počítači, na tiskárnu, do dataprojektoru, z mobilu, kamery, aj.). Ale bezdrátového přenosu se dá využít i ke snímání a řízení experimentu! Tak jako jsme využili Internet ke vzdáleným reálným experimentům přes LAN, tak v tomto případě využijeme některý z bezdrátových přenosů (BlueTooth, WiFi, aj.) pro přenos experimentálních dat z/do počítače. Počítač nemusí mít žádnou měřicí ústřednu, stačí mu standardní BlueTooth, či WiFi port. Variantu bezdrátového připojení senzorů jsme odzkoušeli se senzory soupravy ISES. Vznikla varianta soupravy ISES Blue, která umí pracovat se všemi známými senzory soupravy ISES (pro Fy, Che i Bi). Souprava ISES Blue komunikuje přes BlueTooth, přes WiFi, přes USB. Má možnost funkce dataloggeru. Přenáší data bezdrátově on-line přímo ze senzoru i off-line z dataloggeru. Souprava ISES Blue je chápána jako doplněk ke standardní soupravě ISES PCI, která má lepší technické parametry rychlosti přenosu, více kanálů aj. a která se též hodí pro řešení vzdálených experimentů, které musí být non-stop napojené k počítačům. O vzdálených experimentech a o ISES více viz http://www.ises.info.

Malinová Hana, Praha: Historická okénka jako motivační prvek do výuky fyziky

V příspěvku budou prezentovány útržky z historie fyziky, které by měly sloužit jako motivační prvek ve výuce fyziky na gymnáziu. Součástí této výuky budou experimenty či jiné zajímavosti.

Mann Heřman, Praha: Počítačem podporované modelování ve výuce fyziky

Cílem fyziky je pochopit a předvídat chování reálných soustav pomocí matematických modelů vytvářených na základě hypotéz opírajících se o pozorování fyzikálních jevů. V učebnicích fyziky se však s pojmem ‘model’ setkáme jen zřídka, pojem ‘modelování’ tam zpravidla nenajdeme vůbec. A to přesto, že se jedná o klíčovou metodu užívanou při řešení vědeckých i technických úloh. Proto by výuka fyziky měla především rozvíjet schopnost studentů fyzikální jevy a soustavy systematicky modelovat s přihlédnutím k požadovanému oboru platnosti modelů. Rovněž se ukazuje, že modelování pomáhá měnit chybné prekoncepční představy studentů daleko účiněji než tradiční způsob výuky fyziky. Matematické modely chování soustav lze bez odvozování rovnic sestavovat v podobě schémat zobrazujících energetické interakce mezi částmi soustav. Pro tato schémata zadaná v grafické podobě do počítače pak potřebné rovnice automaticky zformuluje, vyřeší a průběhy veličin charakterizujících dané chování graficky znázorní program DYNAST (k dispozici je na http://virtual.cvut.cz/dyn/fyzika/). Studenti se tak mohou soustředit na fyzikální podstatu jevů a řešit mnohem zajímavější úlohy než jim poskytuje tradiční výuka.

Nečas Tomáš, Brno: Experimenty pro výuku meteorologie

Fyzikální děje v atmosféře jsou nesmírně zajímavé a setkáváme se s nimi neustále. Výuku tohoto tématu je možné podpořit i řadou zajímavých experimentů. V příspěvku bude předvedena série experimentů s těmito náměty: 1) Ohřev Země Slunečním zářením 2) Změny atmosférického tlaku 3) Vznik oblačnosti a srážek.

Onderová Ľudmila, Košice: Niekoľko nápadov pre vyučovanie fyziky III

V príspevku bude prezentovaných niekoľko jednoduchých experimentov z rôznych oblastí fyziky, ktoré môžu pomôcť učiteľom spestriť vyučovanie fyziky na základnej, aj na strednej škole.

Ondruška Ján, Valovičová Ľubomíra, Nitra: Projekt "Raketa", alebo matematika a fyzika zábavne

Príspevok popisuje realizáciu interdisciplinárneho projektu na tému „letu rakety“. Poukazuje na blízky vzťah matematiky a fyziky a ich vzájomnú prepojenosť. Na riešení projektu pracovali žiaci druhého stupňa základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií. Počas realizácie projektu boli rozdelení do skupín, ktoré riešili čiastkové problémy s využitím znalostí z prírodných vied, hlavne z matematiky a fyziky. Vytvorili niekoľko typov rakiet rôzneho objemu a tvaru, pre ktoré merali niektoré fyzikálne parametre. Na záver prezentovali svoj výskum a výsledky na detskej konferencii.

Patč Břetislav, Brandýs nad Labem: Elektrické stroje točivé

Souprava funkčních modelů generátorů a motorů pro demonstraci přeměn pohybové energie na energii elektrickou v podobách střídavého, stejnosměrného a třífázového proudu a naopak.

Pavel Josef, Praha: Dnešní běžné výrobky ve fyzikálních experimentech

Několik nápadů experimentů s neodymovými magnety, Fresnelovou čočkou, elektronickou ochranou zboží z velkoprodejen nebo novými elektronickými součástkami. Některé lze využít k laboratorním cvičení z fyziky.

Piskač Václav, Brno: Barevné čelovky a příliš mnoho mikrofonů

Vystoupení se bude skládat ze dvou samostatných částí. V první budou předvedeny výkonové barevné LED a soubor experimentů, které s nimi lze provádět. Ve druhé části se zaměřím na možnosti měření času pomocí mikrofonů a zvukovky (rozšíření nápadů Doc. Dvořáka z předchozích ročníků Veletrhu).

Polák Zdeněk, Náchod: Náměty na pokusy s infračerveným zářením

Ve svém příspěvku předvedu několik námětů na experimenty, které mohou motivovat žáky a studenty k samostatnému zkoumání různých vlastností látek vzhledem k infračervenému záření. Ukazuji, jak jednoduše lze získat zdroj a hlavně detektor IR záření ke kvalitativním experimentům. Jde o věci běžně a každému dostupné.

Prusíková Lenka, Plzeň: Významní astronomové na našem území – Kepler, Brahe

V příspěvku bude prezentován projekt, který byl uskutečněn na základní škole. V rámci tohoto projektu se žáci zapojovali do výuky prakticky i teoreticky. Jednalo se o tři části projektu, kde se dozvěděli zajímavosti ze života těchto dvou astronomů, o jejich fyzikálních příspěvcích a sami si vyzkoušeli vyrobit planety, které Kepler a Brahe pozorovali.

Reichl Jaroslav, Praha: Experimenty se systémem firmy Vernier

Experiment a jeho vyhodnocení je nezbytnou součástí výuky fyziky. Řada experimentů je příliš rychlých pro zaznamenání pouhým okem, vyžaduje grafické znázornění závislostí měřených fyzikáních veličin případně je vhodné znát i matematický model studované závislosti. A přitom je vhodné vycházet z reálného experimentu a ne z počítačové simulace. Toto vše lze realizovat s čidly firmy Vernier. V příspěvku bude popsáno a předvedeno několik experimentů vhodných do výuky fyziky zejména na střední škole.

Richterek Lukáš, Olomouc: Špetka fyziky ve výtahu

Krátká ukázka z jízdy výtahem s Labquestem a několika senzory Vernier zaměřená na klasický středoškolský výklad neinerciálních vztažných soustav a barometrickou rovnici.

Ryška Karel, Kopeček Miroslav a kol., Jihlava: Experimenty z různých oblastí fyziky

V příspěvku budou ukázky s jednoduchou a velmi levnou pístovou vývěvou, velkým polarizačním filtrem, s dielektrikem, elktrickým obloukem, magnetickým dělem a z optiky. Zajímavé budou obzvláště ukázky studenta z elktrickým obloukem (ionofon).

Staněk Miroslav, Praha: Jednoduché experimenty s Ampérmetrem a Voltmetrem PASCO

Společnost PASCO nabízí široké možnosti využití svých výrobků v interaktivní výuce fyziky. V příspěvku předvedeme "tradiční školní" experimenty (ZŠ i SŠ) v "novém kabátě". Pomocí čidel na měření el. napětí a el. proudu si naměříme Ohmův zákon pro část elektrického obvodu (a uvidíme, jak snadno lze určit el. odpor) a demonstrujeme jev elektromagnetické indukce. V druhé části budeme sledovat přechodný děj - nabíjení a vybíjení kondenzátoru. Vše bude měřeno v novém SW prostředí SPARK, které klade důraz zejména na jednoduchost a přehlednost použití tak, aby měření nebylo chápáno pouze pro experimenty demonstrační, ale především žákovské!

Šabatka Zdeněk, Praha: Základy elektrostatiky v pokusech (Coulombův zákon, kondenzátor)

V první části příspěvku bude prezentován kondenzátor sestavený z jednoduchých kancelářských potřeb. Na něm ověříme závislost kapacity deskového kondenzátoru na ploše desek a na jejich vzdálenosti. Také se pokusíme určit permitivitu prostředí. Druhá část příspěvku bude věnována možnosti praktického ověření Coulombova zákona rovněž pomocí pomůcek dostupných na střední škole.

Tesařová Hana, Zákostelí 360, 679 71 Lysice: Prezentační dovednosti žáka v hodinách fyziky

Mít nápad a ten umět nabídnout je dovednost, které je pro život člověka velmi důležitá. Proto se můj příspěvek zaměřuje na praktické ukázky prací žáků v hodině fyziky pro ověření kompetencí komunikativní a pracovní.

Tomáš Martin, Plzeň: Webová prezentace ve výuce tématu o dielektrikách

V příspěvku je naznačeno možné využití webové prezentace ve výuce fyziky. Zaměřením prezentace jsou vlastnosti dielektrických materiálů.

Trna Josef, Novák Petr, Dvořák Ladislav, Brno: Motivační experimenty se soupravou MOSEM-LTK

Souprava pomůcek MOSEM-LTK je výstupem mezinárodního projektu. Spoluautoři experimentů a spoluřešitelé tohoto projektu prezentují vybrané motivační experimenty z magnetismu a elektromagnetismu. Některé z experimentů mají v ČR premiéru. Budou demonstrovány reálně experimenty společně s jejich videozáznamy.

Trzebuniak Andrzej, Raczkowska-Tomczak Krystyna, Dobrzyńska-Róg Joanna, Wujec-Kaczmarek Alicja, Opole: Similar but different

The similarity of elements used in the proposed sets of experiments coming from various areas of physics, although suggests the likeness of the process, brings about different observed results. The sets can be used during the lessons to stimulate and motivate the students to ask the question ‘why’.

Tutr Vojtěch, Kolář Karel, Wagenknecht David, Šustková Hana, Praha: Na fyziku v týmu

Jak umožnit účast na řešení úloh Turnaje mladých fyziků i jednotlivcům či dvojicím ze škol napříč ČR? Jak jim zajistit potřebnou podporu a sestavit tým, který se nakonec turnaje zúčastní?

Valovičová Ľubomíra, Nitra: FAJN fyzika

V príspevku sa budeme venovať fyzike, ktorú môžu žiaci základných škôl zažiť počas prázdnin.

Veselý Marek, Kladno: Jára Cimrman, fyzika a její didaktika

Upravená a doplněná přednáška o fyzikálních názorech Járy Cimrmana, o jeho mistrovství v didaktice fyziky, která zazněla před mnoha lety (asi deseti) v Olomouci. Opakování jest matkou moudrosti, mnozí přednášku neviděli a neslyšeli, a tak jsem se rozhodl jít "zpátky ke kořenům" :o)

Vlček Jiří, Praha: Výuka elektrotechniky v rámci fyziky

Prudký rozvoj elektroniky by měl vyvolat i změny ve výuce a k přehodnocení prorit a cílů v této oblasti. To znamená především naučit studenty to, co z elektrotechniky nutně potřebují (základy elektroinstalací, bezpečnost práce) a v dále rámci všeobecného vzdělání jim zpřístupnit alespoň základům tohoto oboru. Důležítá je atraktivita výuky, probudit zájem studentů o tento obor.

Vogalová Naděžda, Praha: Experimenty se světelnými čidly Vernier

V příspěvku ukážu náměty na využití světelných čidel Vernier LS-BTA a TILT-BTA ve výuce fyziky: blikání žárovek a zářivek, nabíhání úsporky, závislost intenzity světla na vzdálenosti od zdroje nebo na tloušťce filtru.

Žák Vojtěch, Praha: Nová sbírka úloh z fyziky pro SŠ

Příspěvek seznamuje krátce se strukturou a obsahem sbírky úloh z fyziky pro SŠ, která vyjde na přelomu léta a podzimu 2010 v nakladatelství Prometheus. Ve sbírce jsou jak kompletně řešené úlohy, tak úlohy na procvičení (s výsledky) a dále náročnější úlohy pro šikovnější studentky a studenty. Součástí sbírky jsou krátké fyzikální tabulky. Sbírka je koncipována tak, aby umožnila také přípravu k případné státní maturitě.

Žák Vojtěch, Konečný Martin, Praha: Věda a hra – to je Kroužek fyziky na MFF UK

Tradičně každým rokem pořádá Katedra didaktiky fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze Kroužek fyziky (http://krouzek-fyziky.ic.cz/). Kroužek je určen zejména žákům ze středních a vyšších ročníků základních škol. Stal se dějištěm mnoha fyzikálních experimentů, hrátek a diskuzí. Příspěvek přinese praktické nápady, kterými mohou učitelé obohatit nejen hodiny fyziky, ale i různé semináře a kroužky z oblasti přírodních a technických disciplín. Dále se také zaměříme na metodiku práce s talentovanými žáky a představíme novou koncepci Kroužku fyziky pro následující školní rok 2010/2011.

Žilavý Peter, Praha: Jednoduché experimenty s Gamabetou a Vernier LabQuestem

Příspěvek představuje jednoduchý návod na propojení indikátoru radioaktivity ze soupravy Gamabeta či GAMAbeta 2007 s dataloggerem Vernier LabQuest. Při prezentaci budou předvedeny experimenty, které tato kombinace umožňuje.


Pokud chcete vložit abstrakt svého příspěvku, pokračujte prosím na tuto stránku.

If you would like to insert your own paper, please continue to this page.

Poslední změna:Last update: 17. 8. 2010
© 2009 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave