Veletrh nápadů učitelů fyziky 15

logo veletrhu 15

Informace o konferenci

Pořadatel
Katedra didaktiky fyziky MFF UK
Místo konání konference
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Ke Karlovu 5
Praha 2
najít na mapě
Důležité termíny
Včasná registrace (snížené vložné): do 30. 4. 2010
Uzávěrka přihlášek a plateb: 14. 6. 2010
Konání konference: 3. - 5. září 2010
Odevzdání příspěvků: nejpozději při příjezdu na konferenci
E-mail
veletrhzavináčkdf.mff.cuni.cz
Web
http://vnuf.cz/2010/cz
Kontaktní adresa
Ludmila Malečková
KDF MFF UK
V Holešovičkách 2
180 00, Praha 8
tel: 221 912 407
Organizační a programový výbor konference
Doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. – předseda
Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.
Ludmila Malečková
Martina Kekule
Poplatky a ceny
Vložné: plné 550,- Kč (přihlášení po 30. 4. 2010),
snížené 450,- Kč (při přihlášení do 30. 4. 2010)
Ubytování na Koleji Trója: 250,- Kč za noc
Společenský večer s rautem: přibližně 500,- Kč
Bankovní spojení - účet v Kč
Název a sídlo banky: KB Praha - východ, Adresa: Václavské n. 42, Praha 1
Majitel účtu: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
Číslo účtu: 38330021/0100
Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ 91 0100 0000 0000 3833 0021
Bankovní spojení - účet v Euro
Název a sídlo banky: ČSOB, a.s., Adresa: Radlická 333/150, 150 57 Praha
Majitel účtu: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
Číslo účtu: 01256280/0300
Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ 08 0300 1712 8001 0791 2843
SWIFT: CEKOCZPP
Akreditace
Konference byla akreditována u MŠMT pod č.j. 10 122/2010-25-225
Poslední změna:Last update: 18.5.2010
© 2009 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave