Veletrh nápadů učitelů fyziky 15

logo veletrhu 15

Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha,
katedra didaktiky fyziky

Vás zve na

Veletrh nápadů učitelů fyziky 15

tentokrát s mottem „Návrat ke kořenům“

Praha, 3. - 5. září 2010

Tato tradiční akce je přehlídkou vlastní tvorby a nápadů učitelů všech stupňů škol, kteří chtějí přiblížit žákům a studentům výuku fyziky experimenty a dalšími tvořivými aktivitami, motivovat je tak pro svůj předmět a umožnit jim fyziku lépe zvládnout a pochopit.

Motto letošního Veletrhu „Návrat ke kořenům“ se odkazuje k prvním ročníkům Veletrhu nápadů, na kterých se především předváděly školní experimenty. Programový výbor bude proto letos upřednostňovat příspěvky praktického charakteru, obzvláště ukázky zajímavých a netradičních školních pokusů.

Na konferenci je možné se přihlásit elektronicky, termín pro přihlášení je 14. června 2010, včasná registrace (snížené vložné) do 30. dubna 2010.


1. 4.: Registrace byla otevřena.

25. 4.: Odměna pro vylosované účastníky - čidla Vernier
Na konci Veletrhu budou vylosováni výherci dvou cen - čidla polohy a pohybu Vernier Go!Motion a teplotního čidla Vernier Go!Temp. Do slosování budou zařazeni pouze ti účastníci konference, kteří včas splní své povinnosti (tj. registrace a platba v řádném termínu a má-li účastník příspěvek, pak také včasné odevzdání příspěvku).

18. 5.: Konference byla akreditována u MŠMT pod č.j. 10 122/2010-25-225

14. 6.: Registrace na konferenci byla uzavřena.

3. 7.: Uzávěrka vkládání a registrace abstraktů.

Poslední změna:Last update: 3.7.2010
© 2009 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave