Veletrh nápadů učitelů fyziky 12

logo veletrhu 12

Fotogalerie - Úterý 26.8

Photogallery - Tuesday 26th August

Odpolední blok I

Leoš Dvořák: Pokusy na Malé Hraštici - tentokrát s teplem

Leoš Dvořák: Pokusy na Malé Hraštici - tentokrát s teplem
Poslední změna:Last update: 26. 8. 2008
© 2008 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave