Veletrh nápadů učitelů fyziky 12

logo veletrhu 12

Fotogalerie - Čtvrtek 28.8

Photogallery - Thursday 28th August

Dopolední blok II

Karel Rauner, Zdeněk Kubů: Vážíme reproduktorem a ampérmetrem

Karel Rauner, Zdeněk Kubů: Vážíme reproduktorem a ampérmetrem
Poslední změna:Last update: 27. 8. 2008
© 2008 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave