Veletrh nápadů učitelů fyziky 12

logo veletrhu 12

Přihlášené příspěvky

Submitted abstracts

Daniel Aichinger, Klatovy: Demonstrační experimenty v psychoakustice

Tato ve výuce často opomíjená pasáž fyziky stojící na pomezí fyzikální akustiky, hudební akustiky, fyziologie a psychologie slyšení je klíčem k pochopení toho, jak funguje nejen lidský sluch, ale i moderní kompresní algoritmy přizpůsobené vlastnostem našeho sluchu. Některé z psychoakustických jevů je přitom možné demonstrovat i běžně dostupnými prostředky spotřební elektroniky a výpočetní techniky, například pomocí počítače nebo přenosného přehrávačem se sluchátky. Zvukové ukázky a demonstrační experimenty tak pomáhají pochopit základní principy kódování zvuku ve standardu MPEG i na úrovni střední školy.

Věra Bdinková, Brno: Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky

Konkrétní ukázky výsledků činnostního učení na hodinách fyziky a fyzikálním semináři (modely, fyzikální hračky,tvořivé dílny a skupinová práce s jednoduchými pomůckami,fyzika kolem nás,fyzikální soutěž v 6.třídě,popularizace fyziky na ZŠ i na veřejnosti)

Pavel Böhm, Praha 8: Pár věcí z tábora, tentokrát na téma "teplo a teplota"

Odborným tématem letošního Soustředění mladých fyziků a matematiků bude teplo a teplota. Doufáme, že stejně jako v minulých letech vzniknou projekty hodné prezentace na Veletrhu.

Pavel Böhm, Praha 8: Jak si "přešít" aplet na míru

V příspěvku ukážu, jak se dají upravovat aplety s otevřeným zdrojovým kódem (open source) na míru potřebám učitele a naznačím několik možných využití.

Zdeněk Bochníček, Brno: Pokusy s IR a UV zářením

Infračervené (IR) a ultrafialové (UV) záření lidské oko nevidí, přesto lze realizovat experimenty, ve kterých se zmíněné části spektra stanou viditelnými. Jejich provedení na střední škole však naráží na omezené technické vybavení. Oddělení IR od viditelného světla vyžaduje účinný filtr, při konstrukci spektroskopu pracujícího v UV oblasti je nutná křemenná či jí ekvivalentní optika. Obojí je pro běžnou střední školu obtížně dostupné. V příspěvku budou ukázány některé experimenty s IR a UV zářením a budou posouzeny možnosti náhrady nutných komponent jednoduchými a levnými prostředky.

Zdeněk Bochníček, Brno: Pozoruhodný křemík, Mrazivý dusík

Ústav fyzikální elektroniky PřF MU Brno nabízí středním školám fyzikální vystoupení s experimenty, která jsou realizována přímo na škole a nemají zvláštní technické ani časové nároky. Postačí běžná učebna a na přípravu 10 minutová přestávka. Vystoupení je možno za jistých podmínek uskutečnit téměř kdekoliv v ČR. Poster seznámí s obsahem a provedením vystoupení "Pozoruhodný křemík" a "Mrazivý dusík".

Josef Bolek, Mníšek pod Brdy: Několik nápadů z výuky fyziky na základní škole

Jednoduché pokusy a pracovní listy pro žáky základní školy.

Miroslav Burda, Brno: Eurobot junior a další soutěže

Studenti naší školy nejeví přílišný zájem o soutěže typu fyzikální olympiáda. Mnohem více je přitahují takové, kde se něco vyrábí. Hlavní část příspěvku bude věnována mezinárodní soutěži Eurobot junior, zmíněny budou i další - Fyzikální cirkus, Napájeni sluncem. Těžištěm příspěvku budou praktické ukázky soutěžních strojů, předvedených studenty, kteří je vyráběli.

Ján Degro, Košice: Experimentujeme s meračom spotreby energie

V príspevku je popísaný súbor námetov na jednoduché experimenty s meračom spotreby energie napr. Koľko energie spotrebujeme, Koľko platíme za elektrickú energiu, „Najhladnejší“ spotrebič, Šetríme alebo plýtvame? Režim stand by, Energetická náročnosť domácnosti. Úlohy sú vhodné pre žiakov strených a druhého stupňa základných škôl.

Jan Dirlbeck, Cheb: Pojmy z kinematiky a dynamiky a několik pokusů

Pojmy z kruhového pohybu a jejich přiblížení jednoduchými pokusy. Pokusy k vysvětlení pojmů inerciální a neinerciální soustava.

Jan Duršpek, Plzeň: Fyzika z Plzně

Fyzika z Plzně

Ladislav Dvořák, Brno: Experimenty s textilem ve výuce fyziky

Příspěvek popisuje experimenty s využitím různých vlastností textilií a jejich využití ve fyzice na ZŠ. Soubor experimentů vzniká ve spolupráci s TZÚ Brno a měl by v žácích podpořit větší zájem o vědeckou a výzkumnou činnost.

Leoš Dvořák, Praha 8: Pokusy na Malé Hraštici - tentokrát s teplem

V příspěvku budou popsány dva pokusy resp. skupiny pokusů: 1) Jednoduchá demonstrace adiabatického děje, resp. rozdílu mezi adiabatickým a izotermickým dějem. Pokus dokonce umožňuje přibližně určit velikost exponentu kappa (Cp/Cv). 2) Skupina pokusů na demonstraci a měření přenosu tepla zářením - jak pomocí prostředků ICT ("dataloggeru"), tak jednoduchými pomůckami za pár korun.

Petr Dvořák, Plzeň: Interaktivní učebnice - a co dál?

Nakladatelství Fraus vyvinulo jako první na českém trhu interaktivní učebnice. Většina z Vás se již měla možnost s nimi seznámit. Dílo ovšem neustrnulo a dále se vyvíjí. O tom jak bude vypadat příručka učitele a další novinky tohoto projektu bude informovat tvůrce i-učebnice Ph.D. Petr Dvořák.

Jozef Hanč, Košice: Videoanalýza v spektroskopii

Príspevok predstavuje netradičné využitie videoanalýzy, konkrétne s použitím voľne šíriteľného programu Tracker (autor D. Brown, Cabrillo College, USA), v oblasti spektroskopie, ktorej aplikácie nájdeme v astronómii a astrofyzike, kvantovej fyzike, chémii, či environmentálnej fyzike. Program Tracker obsahuje nástroje pre analýzu digitálneho záznamu spektra vo viditeľnej oblasti zachyteného na reálnej fotografii, Java applete alebo v reálnom experimente. Študent tak interaktívne a veľmi názorne skúma termálne, emisné a absorpčné spektrá a krivky spektrálnej intenzity umelých (napr. lasery, žiarovky, žiarivky), alebo prirodzených svetelných zdrojov (napr. hviezdy, plyny), ale aj rôznych filtrov (napr. slnečné okuliare), čo má za následok zdokonalenie jeho predstavy a pochopenia, posilnenie významu spektroskopie a väzby medzi grafickou, tabuľkovou reprezentáciou a vizuálnym vnímaním spektier.

Václav Havel, Třemošná: Absolutní měření úhlové rychlosti

Při otáčení uzavřené nádoby, která není zcela naplněna kapalinou, vznikne hladina v podobě rotačního paraboloidu. Vzdálenost vrcholu tohoto paraboloidu od horního víka nádoby je přímo úměrná úhlové rychlosti. Toho se dá užít k absolutnímu měření úhlové rychlosti.

Vlastimil Havránek, p. Ježov: Jednoduché pomůcky pro zpestření výuky

Pro zpestření výuky fyziky můžete sami vlastnoručně vyrobit různé pomůcky. Pro inspiraci předvedu některé z vlastní dílny.

Renata Holubová, Olomouc: Obnovitelné energetické zdroje v projektech a experimentech

V příspěvku budou prezentovány návrhy na projekty týkající se problematiky obnovitelných energetických zdrojů, zejména využití energie Slunce. V rámci projektů je realizována řada experimentů, mimo jiné i s pomůckami firmy LexSolar. Bude ukázáno zařazení experimentů v rámci výuky fyziky na ZŠ a SŠ.

Ivana Hotová, Most: Drobnosti z hodin fyziky

Několik námětů na hodiny fyziky s ukázkami

Jan Hrdý, Olomouc: První fyzikální VIVL na UPOL v Olomouci

Příspěvek popisuje koncepci, technické řešení a zkušenosti z provozu s první fyzikální Vzdálenou internetovou výukovou laboratoří na UPOL v Olomouci.

Jan Hrdý, Olomouc: Fyzikální animace na PC

Příspěvek popisuje různé způsoby řešení animací fyzikálních jevů s využitím osobního počítače.

Jan Hrdý, Olomouc: Fyzikální jarmarky a jarmark vědy a umění

Příspěvek je stručným ohlédnutím za osmi ročníky olomouckých Jarmarků chemie, fyziky a matematiky a letošním prvním ročníkem Jarmarku vědy a umění v Uherském Hradišti

Josef Hubeňák, Hradec Králové: Paralyzér v hodině fyziky

Výboje v plynech jsou působivou součástí vyučování fyzice. Nemáte-li spolehlivý Ruhmkorffův generátor, nahradí jej docela dobře elektrický paralyzér. Na trhu jsou přístroje s napětím od několika desítek do několika set kilovoltů a jsou cenově dostupné. Experimenty s tímto zdrojem vysokého napětí nevyžadují prakticky žádnou přípravu a lze je rychle a snadno zařadit do hodiny fyziky.

Jakub Jermář, Praha 8: FyzWeb ve školním roce 2007/2008

FyzWeb v uplynulém školním roce doznal řady vylepšení. Co nového může nyní pedagogům či veřejnosti nabidnout? Nově funguje RSS kanál, zcela přepracovaná je sekce Odkazy a v Materiálech přibyla řada zajímavých položek, které stojí za zmínění. Již rok také funguje možnost nechat si zasílat novinky emailem.

Jaroslav Jindra, Plzeň: Hydrostatika v plastové láhvi

Příspěvek představuje několik jednoduchých pokusů z hydrostatiky. Experimenty jsou zaměřeny na Pascalův zákon, Archimédův zákon a na demonstraci účinků hydrostatického tlaku.

Veronika Kainzová, Olomouc: Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu „Vzdělávání edagogů v oblasti aplikace prostředků ICT ve výuce fyziky“

Abstrakt bude doplněn

Françoise Khantine-Langlois, Lyon : Introduction de l'énergie potentielle au lycée

Toutes les études montrent que les élèves associent énergie et mouvement d’où la grande difficulté à acquérir le concept d'energie potentielle. En France,l'énergie potentielle est réduite à l'énergie potentielle de pesanteur toujours associée au travail et à l'énergie cinétique . Afin d'introduire le concept de façon plus générale , nous avons d'abord fait travailler les élèves sur la notion de "phénomènes en acte ou en puissance" . Nous avons ensuite mis en place des expériences simples pour faire émerger le fait que l'énergie potentielle est une énergie d'interaction (exemple en chimie, en magnétisme ). Le cas de la pesanteur est introduit en dernier , les élèves reproduisent une expérience simple réalisée par s'Gravesande pour retrouver la relation classique E=mgh.

Zdeňka Kielbusová, Plzeň: Hry s bublinami

Výroba a tajemství obřích, velkých i malých bublin.

Jiří Kohout, Plzeň: Plazma v mikrovlnné troubě

Příspěvek bude zaměřen na prezentaci několika jednoduchých, avšak efektních, pokusů demostrujících vznik plazmatu v kuchyňské mikrovlnné troubě a jeho účinky na různé druhy látek. Diskutována bude využitelnost uvedených experimentů při výuce fyziky na SŠ i jejich souvislosti s dynamicky se rozvíjející oblastí plazmových technologií.

Martin Konečný, Boskovice: Co je to „LUMINISCENCE“

Co mají společného světlušky, medůzy, obrázky svítící ve tmě, zářivka, látka umožňující detektivům nalézt stopy krve i tam, kde pouhým okem není nic vidět, Tchajwanské světélkující prase, lightsticky,...? Všechny spojuje jev zvaný luminiscence, neboli česky světélkování. Jaké druhy luminiscence známe? Jak tento jev vzniká? Obsahem příspěvku nebude jen výklad o jevu samotném, ale budou provedeny i ukázky tzv. chemiluminiscence, návody a rady jak pokusy předvést a obohatit tak hodiny fyziky.

Irena Koudelková, Praha 8: Náchod 2003 – 2007 – pět let dílen Heuréky

Součástí projektu Heuréka jsou také již tradiční velké společné semináře na Jiráskově gymnáziu v Náchodě, které jsou organizovány formou pracovních dílen (např. Trhání vody, Tajemství ochranného kolíku, Teslametr za pár korun, Inteligentní plastelína a další hračky, atd.), převážně vedených učiteli z praxe. V příspěvku budou předvedeny zajímavé experimenty z některých dílen.

Věra Koudelková, Praha 6: Několik netradičních pokusů z magnetismu

V příspěvku bude prezentováno několik netradičních pokusů z magnetismu: překvapivé chování transformátoru, brzdění vířivými proudy, jak ho neznáte a další. Pokusy jsou vhodné převážně pro studenty středních škol, lze je využít i k hlubšímu rozboru v rámci fyzikálních seminářů.

Zdeňka Koupilová, Praha 8: Elektronické sbírky řešených úloh z fyziky

V příspěvku budou prezentovány vznikající sbírky řešených úloh z fyziky - konkrétně z mechaniky, elektřiny a magnetismu a kvantové mechaniky. Tyto sbírky jsou určeny vysokoškolským studentům k opakování a prohloubení učiva v základních kurzech fyziky, ale také studentům středních škol se zájmem o fyziku či při přípravě na přijímací zkoušky na VŠ. Sbírky jsou veřejně přístupné na adrese: http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/sbirka/ .

Pavel Kratochvíl, Plzeň: Měření teploty vakua

Jakou teplotu ukáže teploměr umístěný ve vývěvě? Šíření tepla zářením. Stavová rovnice.

Monika Lokajíčková, Praha 4: Talnet - online fyzika pro nadané

Přehledné představení nabídky online vzdělávacích aktivit a fyzikálních témat, kterým se nadaní studenti mohou věnovat v projektu Talnet - online k přírodním vědám.

František Lustig, Praha 2: Internetový laboratorní park

Internetový laboratorní park je pilotní ukázka vzdálených, virtuálních, ale i klasických laboratoří na internetu. Vzdálené laboratoře, kde pro klientský přístup do vzdálených laboratoří stačí pouhý prohlížeč typu Interet Explorer, již byly autorem popsány. Vzdálené laboratoře - viz. http://www.ises.info - umožňují nejenom měření, řízení, ale i přenos dat do klientských aplikací (např. Excel, aj.). Klasické laboratoře se systémem ISES mají na internetu databázi experimentů a laboratorních úloh (http://www.ises.info/old-site/experim/zkusexp/zkusexp.html), které se dají "stahovat" do lokálních měřicích stanic a dále se mohou tyto experimenty „zopakovat“ lokálně u sebe, či lze stažená data prostě pouze dále zpracovávat. Virtuální laboratoře umožňují simulace dějů a teoretický pohled na experiment. Náš ukázkový aplet umožňuje export a import dat a má možnost porovnávat, fitovat data ze vzdáleného, avšak reálného experimentu, s teoretickými daty z virtuálního experimentu. Hlavním přínosem příspěvku je internetový laboratorní park se vzdálenými fyzikálními experimenty. Laboratorní park přináší nejenom internetový přístup k hotovým laboratorním úlohám, ale umožňuje i volný přístup do technologie základu vlastní vzdálené úlohy. Uživatel si k tomuto základnímu technologickému zapojení a řízení experimentu vytvoří nadstavbu vlastní laboratorní úlohy. A poté ji využívá jako svou vlastní původní úlohu, jenom „pomůcky“ má jaksi „zapůjčeny“ po internetu!

Pavel Masopust, Plzeň: Demonstrace lifteru (asymetrický kondenzátor)

Lifter vlastně asymetrický kondenzátor. Dvě vodivé desky, elektrody, oddělené izolujícím prostředním - v tomto případě vzduchem - jsou spojeny s kladnými a zápornými svorkami stejnosměrného proudu vysokého napětí (asi 30 000 voltů). Přístroj vlivem elektrokinetickéh vztlaku levituje (Biefeld-Brownův efekt).

Michal Nyklíček, Praha 2: CZELTA - současný stav projetku

Studium kosmického záření se v současné době těší velké oblibě a patří mezi přední směry výzkumu ve fyzice. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT realizuje projekt na detekci kosmického záření. Detekční stanice jsou budovány převážně na vybraných středních školách. Studenti těchto středních škol tak mají možnost aktivního zapojení se do tohoto projektu. Příspěvek bude informovat o současném stavu tohoto projektu v ČR.

Ľudmila Onderová, Košice: Niekoľko nápadov na vyučovanie fyziky

V príspevku bude prezentovaných niekoľko jednoduchých experimentov, ktoré môžu pomôcť učiteľom spestriť vyučovanie fyziky.

Břetislav Patč, Brandýs n.L.: Srážky těles

Předání pohybové energie při srážce těles na vozíčkové dráze v závislosti na mechanických vlastnostech materiálů v místě srážky.

Břetislav Patč, Brandýs n.L.: Zakřivení trajektorie tělesa v silovém poli

Vliv magnetického pole na rychlost a trajektorii valící se ocelové kuličky.

Konečný Pavel, Brno: Několik dalších pokusů s termocitlivými fóliemi.

Termocitlivé fólie na bázi tekutých krystalů zobrazují změnou barvy od černé přes načervenalou, žlutozelenou, zelenou a modrou znovu k černé teplotu v rozsahu typicky několik stupňů a vyrábí se pro teploty od cca 10 do 50 C. Vzhledem k malé tepelné vodivosti, malé tepelné kapacitě a rychlé odezvě velmi dobře fungují při orientačním měření plošného rozložení teploty v řadě didakticky zajímavých experimentech. V letošním příspěvku budou předvedeny demonstrační pokusy s jejich využitím v mechanice tekutin a termice.

Konečný Pavel, Brno: Výukové filmy Aerodynamika a Neviditelné světlo

V příspěvku budou představeny ukázky ze dvou původních hraných 15 minutových výukových filmů, ve kterých je pomocí systematicky řazených komentovaných experimentů podán výklad části příslušné tématiky. Film „Neviditelné světlo“ se zabývá ultrafialovým a infračerveným světlem, spektrálním složením slunečního světla i jiných zdrojů. Film „Aerodynamika“ na několika obvyklých i méně obvyklých experimentech demonstruje určité aspekty proudění v plynech se zřetelem na objasnění Bernoulliovy rovnice. Filmy jsou volně k dispozici ke stažení na stránkách http://www.physics.muni.cz/kof/multimedia.shtml.

Janina Pawlik, Katowice: Zadziwiające własności atmosfery

Gazowa powłoka wokół kuli ziemskiej to atmosfera. Stanowi ją mieszanina gazów zwana powietrzem. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do niewidocznego powietrza, że zapominamy zupełnie, że ma ono ciężar. Żyjemy przecież na dnie „oceanu powietrza”! Gruba warstwa atmosfery otaczająca Ziemię naciska na wszystkie ciała znajdujące się na niej, a więc również na nas. Jak duży ciężar utrzymywać musi codziennie nasze ciało? Jak można go wyznaczyć? Dlaczego nie czujemy tego nacisku? Co się stanie, kiedy warunki zewnętrzne (ciśnienie atmosferyczne) ulegną zmianie? W serii prostych eksperymentów postaramy się odpowiedzieć na te i inne pytania oraz zaprezentujemy sposoby wykorzystania własności powietrza i różnicy ciśnień w życiu codziennym. Zaproponujemy m.in. „kuchenny” sposób pokazania siły naporu atmosfery ziemskiej bazując na historycznym doświadczeniu burmistrza Magdeburga oraz przyjrzymy się pracy płuc.

Václav Pazdera, Olomouc: LabQuest - měření v terénu.

LabQuest je jednoduchý měřící přístroj pro fyzikální, chemická i biologická měření ve třídě i v přírodě. V příspěvku budou prezentována jednoduchá měření v "terénu".

Josef Petřík, Plzeň: měření na sekvenčních digitálních obvodech se zvukovou kartou

Příspěvek se zabývá možností využití zvukové karty v počítačích s velmi jednoduchou měřicí jednotkou ke zobrazení časových průběhů signálu na vstupech a výstupech sekvenčních digitálních obvodů jako jsou kmitočtové děličky, čítače apod.

Václav Piskač, Brno: Interaktivní výstava KOMUNIKUJEME

V březnu a dubnu 2008 proběhla v Mendelově muzeu v Brně první monotematická interaktivní výstava v ČR. Příspěvek popisuje jednotlivé exponáty, možnosti jejich výroby na školách a jejich aplikace ve výuce.

Zdeněk Polák, Náchod: Střídavý proud v experimentech

Několik zajímavých experimentů k oživení výuky střídavého proudu na střední škole. Jak měřit snadno činný a zdánlivý výkon, měření veličin v obvodech které kromě ohmického odporu obsahují i indukčnost nebo kapacitu.

Jitka Prokšová, Plzeň: Pokusy z vlnové optiky

Příspěvek nabídne některé zajímavé, netradiční pokusy, demonstrující jevy interference, rozptylu a difrakce světla. Pozornost bude věnována především u nás málo známému jevu Quételetových kruhů, které vznikají v podobě barevných oblouků spektra na záprášeném povrchu vodní hladiny, zrcadla nebo okenní tabulky.

Karel Rauner, Plzeň: Vážíme reproduktorem a ampérmetrem

Demonstrace kompenzačního měřicího převodníku síly. Závěs membrány reproduktoru slouží jako pružné těleso deformované tíhou váženého tělesa. Kompenzaci je možné provést měřeným stejnosměrným proudem. Na podobném principu byly zkonstruovány i kompenzační váhy s pružinou a krokovým motorem řízeným počítačem.

Karel Rauner, Plzeň: Magnetohydrodynamický generátor a pohon

Jednoduchá aparatura umožňující demonstraci magnetohydrodynamického zdroje elektromotorického napětí. Další pokus ukazuje možnosti pohonu lodí ve vodivém prostředí. Pokusná loď je zajímavá tím, že neobsahuje žádný dodávaný zdroj, galvanický článek potřebý k pohonu se vytváří přímo pomocí elektrolytu, na kterém loďka plave.

Jaroslav Reichl, Praha 10: Využití Mathematicy ve výuce matematiky a fyziky

Součástí výuky fyziky mohou být kromě experimentů, také počítačové simulace či aplety (např. v případě, že daný jev nelze v podmínkách učebny experimentálně demonstrovat). Jedním z vhodných software je i systém Mathematica. Příspěvek se zabývá základním seznámením s prostředím a ukázkou několika jednoduchých, ale i pokročilejších apletů.

Lukáš Richterek, Olomouc: Easy Java Simulations aneb vlastní applety poměrně snadno a rychle

V příspěvku bude popsáno volně dostupné prostředí Easy Java Simulations a na několika konkrétních příkladech budou ilustrovány možnosti jeho využití k numerickému řešení fyzikálních úloh v rámci seminářů i k doplnění výukových www-stránek.

Katarína Suchá, Praha 8: Fyzikální procházky Prahou

Příspěvek seznámí s možnostmi fyzikálních procházek Prahou. Procházky jsou navrženy především pro potřeby školních výletů a exkurzí, ale jsou vhodné i pro ostatní návštěvníky hlavního města.

Emanuel Svoboda, Praha 8: Multimediální interaktivní program na DVD - Světlo a zvuk

Příspěvek stručně informuje o obsahové náplni multimediálního interaktivního programu o světle a zvuku. Program, který vznikl na katedře didaktiky fyziky MFF UK Praha, je součástí projektu AV ČR s názvem "Otevřená věda". Zaměření je převážně na střední školu. Při výstupu budou promítnuty některé části DVD, především týkajících se zařazených pokusů.

Jindřiška Svobodová, Brno: Leslieho kostka a Ritchieho pokus

Několik konfigurací již pozapomenutých pokusů se sáláním.

Zdeněk Šabatka, Moravské Budějovice: Vybrané experimenty v rotujících soustavách

V příspěvku bude prezentováno několik netradičních experimentů v rotujících soustavách. Budou to především různé modifikace pokusu s kónickým kyvadlem. Jak se změní problém kónického kyvadla, pokud pod jeho jedinou kuličku budeme postupně přidávat další a další? Na čem závisí výchylka kónického kyvadla zavěšeného mimo osu rotace? Dále bude doplněn výsledek experimentu s lodičkou na povrchu kapaliny v rotující nádobě, který byl nastíněn na Veletrhu nápadů učitelů fyziky 12.

František Špulák, České Budějovice: Experimenty z mechaniky na vzduchové dráze

Je uvedena mechanická konstrukce vzduchové dráhy a vývoj hardware i software. Konkrétní experimenty z mechaniky na vzduchové dráze - připojení k PC přes paralelní port - záznam dat a jejich vyhodnocení.

František Špulák, České Budějovice: Stirlingův motor

Vlastnosti Stirlingova motoru, jeho funkce - základní principy. Návrh snímačů s možností připojení k PC a realizace měření základních charakteristik Stirlingova motoru.

Jiří Tesař, České Budějovice: Kmitavý pohyb trochu jinak.

Výuka kmitavého pohybu na různých typech škol. Teoretický rozbor a experimentální ověření kmitavého pohybu tyčky na rotujících kotoučích a kmitavého pohybu vodního sloupce v U-trubici. Ukázka uvedených experimentů a jejich didaktické zařazení do výuky fyziky na různých typech škol

Josef Trna, Brno: Ruce ve fyzice

Soubor jednoduchých pokusů s využitím lidských rukou jako pomůcek.

Vladimír Vícha, Pardubice: Projekt CZELTA - směry spršek kosmického záření

V prvním roce fungování stanice na Gymnáziu Pardubice, Dašická jsme se zaměřili na počítání událostí. V roce druhém jsme se naučili rekonstruovat směr příchodu spršky a začali na obloze hledat potenciální zdroje vysokoenergetického kosmického záření.

Stefania Widuch, Katowice: Zadziwiające własności atmosfery

Gazowa powłoka wokół kuli ziemskiej to atmosfera. Stanowi ją mieszanina gazów zwana powietrzem. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do niewidocznego powietrza, że zapominamy zupełnie, że ma ono ciężar. Żyjemy przecież na dnie „oceanu powietrza”! Gruba warstwa atmosfery otaczająca Ziemię naciska na wszystkie ciała znajdujące się na niej, a więc również na nas. Jak duży ciężar utrzymywać musi codziennie nasze ciało? Jak można go wyznaczyć? Dlaczego nie czujemy tego nacisku? Co się stanie, kiedy warunki zewnętrzne (ciśnienie atmosferyczne) ulegną zmianie? W serii prostych eksperymentów postaramy się odpowiedzieć na te i inne pytania oraz zaprezentujemy sposoby wykorzystania własności powietrza i różnicy ciśnień w życiu codziennym. Zaproponujemy m.in. „kuchenny” sposób pokazania siły naporu atmosfery ziemskiej bazując na historycznym doświadczeniu burmistrza Magdeburga oraz przyjrzymy się pracy płuc.

Stanislav Zelenda, Praha 2: Talnet – Fyzika online

Talnet je vzdělávací projekt, který nabízí nadaným a motivovaným studentům ve věku 14-19 let online kurzy z přírodních věd. Z fyziky nabízí témata z optiky, krystalografie, fyziky materiálů, teorie relativity, fotovoltaiky, astronomie, meteorologie či modelování fyzikálních jevů. Děti se kromě jiného mohou účastnit exkurzí na odborná pracoviště, efekt exkurzí je umocněn online aktivitami před a po exkurzi. V příspěvku bude na ukázkách úkolů a studentských prácí ilustrován způsob práce a diskutovány možnosti a limity využití projektu Talnet ve výuce fyziky na škole.

Světla Zelendová, Praha 2: Talnet - fyzika online: jak na to

Praktické ukázky práce ve vzdělávacím projektu Talnet - online k přírodním vědám: prostředí online kurzů, T-exkurze, ukázky studentských prací a představení dalších aktivit s fyzikální tématikou.

Vojtěch Žák, Praha 8: Odhad ve fyzice a v životě

Součástí fyzikálního vzdělávání by mělo být i rozvíjení dovednosti odhadnout hodnoty různých veličin - délky, obsahu, času atd., což může být užitečné v běžném životě. Obsahem příspěvku jsou některé náměty na odhad a budování představ o velikosti a množství, včetně zkušeností z realizace při výuce.

Peter Žilavý, Praha 8: Tajemství indukčního vařiče

Indukční vařič je dnes snadno dostupným elektrickým spotřebičem. Jak pracuje? Proč na něm nelze použít hliníkové nádobí? A jaké pokusy s ním lze předvést (nejen) v hodině fyziky? Praktické hledání odpovědí na tyto i další otázky je obsahem tohoto příspěvku.

Peter Žilavý, Praha 8: Počítačem podporované experimenty se soupravou Gamabeta a GAMAbeta2007

Příspěvek předkládá několik experimentů s modernizovanou soupravou GAMAbeta 2007 (nejen) z oblasti jaderné fyziky.


Poslední změna:Last update: 26. 2. 2008
© 2008 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave