Logo MFF UK Logo JČMF Veletrh Nápadů Učitelů Fyziky 10.

Příspěvky

Jako příspěvky do konference uvítáme nejen (již tradiční) zajímavé pokusy, ale například i samostatné práce žáků, videozáznamy experimentů, svépomocí zhotovené pomůcky a další příklady, jak výuku fyziky oživit a učinit z ní zajímavý předmět.

Příspěvky do konference mohou mít tyto formy:

  • Vystoupení
  • Poster (plakát)
  • Výstavka (pokusů, konstrukcí, žákovských prací, ...)

Vystoupení

Délka vystoupení je 10 – 20 minut. Delší vystoupení je možné pouze ve zdůvodněných případech a po dohodě s programovým výborem konference a v případě „zvaných přednášek”. Při prezentaci bude k dispozici počítač, dataprojektor a vizualizér (resp. zpětný projektor).

Těšíme se na spoustu zajímavých příspěvků - a vyzýváme zejména učitele ze škol, aby neváhali předvést třeba i věci, které sami považují za drobnosti. I ty (a leckdy právě ony) jsou často velice zajímavé a inspirativní!

Sborník příspěvků

Z konference bude vydán sborník příspěvků. Příspěvky budou vybírány při registraci na začátku konference v elektronické (na CD-ROM případně na disketě) a současně tištěné podobě.

Maximální délka příspěvku do sborníku je 5 stran formátu A4. (V daném formátu, s větším písmem, které bude vhodné po zmenšení na konečný formát sborníku, to odpovídá zhruba 4 stránkám v "běžné" velikosti písma.) Delší příspěvky lze do sborníku zařadit pouze po dohodě s programovým výborem, který si vyhrazuje právo příspěvek zkrátit.

Pro tvorbu příspěvků do sborníku použijte tuto šablonu. Přesné pokyny pro formátování příspěvků jsou uvedeny v tomto dokumentu.

design: © Janek 2005
optimalizováno pro: Firefox 1.0 / Opera 7 / Internet Explorer 6