Logo MFF UK Logo JČMF Veletrh Nápadů Učitelů Fyziky 10.

Informace o konferenci

Pořadatelé
Katedra didaktiky fyziky MFF UK
Jednota českých matematiků a fyziků
Místo konání konference
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Ke Karlovu 5
Praha 2
najít na mapě
Důležité termíny
Uzávěrka přihlášek a plateb prodloužena do: 15. června 2005
Odevzdání příspěvků: při příjezdu na konferenci
Konání konference: 24. - 27. srpna 2005
E-mail
veletrh@kdf.mff.cuni.cz
Web
http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh
Kontaktní adresa
Ludmila Malečková
KDF MFF UK
V Holešovičkách 2
182 00, Praha 8
tel: 221 912 407
Organizační a programový výbor konference
Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. – předseda
Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.
RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
RNDr. Jan Koupil
Ludmila Malečková
Poplatky a ceny
Vložné: 450,- Kč (15 €)
Ubytování na Koleji 17. listopadu: 150,- Kč (5 €) za noc
Společenský večer s rautem: přibližně 550,- Kč (19 €)
Bankovní spojení - účet v Kč
Název a sídlo banky: KB Praha - východ, Adresa: Václavské n. 42, Praha 1
Majitel účtu: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
Číslo účtu: 38330021/0100
Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ 91 0100 0000 0000 3833 0021
Bankovní spojení - účet v Euro
Název a sídlo banky: ČSOB, a.s., Adresa: Na Poříčí 24, 115 20 Praha 1
Majitel účtu: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
Číslo účtu: 01256280/0300
Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ 08 0300 1712 8001 0791 2843
SWIFT: CEKO CZ PP
Akreditace
Konference byla akreditována MŠMT ČR pod číslem 33651/2004-25-598
design: © Janek 2005
optimalizováno pro: Firefox 1.0 / Opera 7 / Internet Explorer 6