Logo MFF UK Logo JČMF Veletrh Nápadů Učitelů Fyziky 10.

Aktuálně:

Veletrh nápadů učitelů fyziky skončil. Děkujeme všem přednášejícím i posluchačům za účast.

Elektronické materiály a fotografie slíbené v průběhu veletrhu naleznete v sekci Další materiály.

Historie:

Došlo ke změně koleje pro ubytování účastníků konference. Více v příslušné sekci.


V sekci program je uvedena aktuální verze předběžného programu konference.


Přesné pokyny pro formátování příspěvků najdete v sekci příspěvky.


Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha,
katedra didaktiky fyziky

a

Fyzikálně pedagogická sekce
Jednoty českých matematiků a fyziků

Vás zvou na jubilejní

Veletrh nápadů učitelů fyziky 10

Praha, 24. - 27. srpna 2005

Veletrh nápadů učitelů fyziky se v roce 2005 uskuteční podesáté, tentokrát v rámci Světového roku fyziky 2005, evropského programu Science On Stage a jednoho z projektů UNESCO. Konference byla akreditována MŠMT ČR.

Tato tradiční akce je přehlídkou vlastní tvorby a nápadů učitelů všech stupňů škol, kteří chtějí přiblížit žákům a studentům výuku fyziky experimenty a dalšími tvořivými aktivitami, motivovat je tak pro svůj předmět a umožnit jim fyziku lépe zvládnout a pochopit.

design: © Janek 2005
optimalizováno pro: Firefox 1.0 / Opera 7 / Internet Explorer 6