Obsah sborníku Veletrh nápadů učitelů fyziky 5 (Praha, 28.-30.8.2000)

 editor sborníku: doc. Karel Rauner, vydavatel: Západočeská univerzita, Plzeň, ISBN 80-7082-649-5

  stránka
Úvodem 4
Obsah 6
Program "Veletrhu nápadů učitelů fyziky V" 8
Příspěvky přednesené  
Hrdý J.: Školní stroboskop se svítivými diodami 11
Stach V., Straňák V.: Ohyb světla na mřížce 12
David P.: Elektrický oblouk mezi elektrolytem a pevnou elektrodou 17
David P.: Demonstrace iontové vodivosti skla a elektrického oblouku
v sodíkových parách
19
Kříž P., Špulák F.: Optické jevy netradičně 20
Kříž P., Špulák F.: Souprava pro pokusy z optiky 25
Trna J.: Fyzika v peněžence 30
Lysenko V.: Tři stavy feromagnetické látky 35
Rotter M.: Levitace magnetu nad vysokoteplotním supravodičem a
zavěšení supravodiče pod magnetem
36
Hubeňák J.: LED a laser  42
Rauner K.: Několik psychokinetických experimentů s fyzikálním podtextem 45
Petřík J.: Inteligentní měřicí pracoviště ZŠ 50
Petřík J.: Inteligentní měřicí pracoviště SŠ 52
Žilavý P.: Demonstrační měřicí přístroj skoro zadarmo 54
Šaroch M., Červinková M.: Tepelný motor (parní čerpadlo) 56
Koudelková I.: Dobrovolné domácí úkoly z fyziky 57
Lánský S.: Zajímavé pokusy 59
Lefner K.: Model vodního kola jako alternátor 60
Macek M.: Camera obscura aneb fotografovat se dá i krabicí od bot 61
Pachlová J.: Projekt "Promo" 63
Pachlová J.: Bonus 65
Černá M.: Informace o práci žáků 66
Patč B.: Rezonance pokaždé jinak 72
Patč B.: Vodní hodiny 75
Piskač V.: Střídavý proud na ZŠ 76
Vojkůvková I.: K výuce fyziky v 9. ročníku ZŠ 78
Benešová M.: Několik ukázek z prací studentů 80
Reichl J., Jíra V.: Panská fyzika ze Štupky 83
Šolcová J.: Atmosférický tlak 86
Polák Z.: Měření rychlosti vzduchu a další pokusy 88
Müllerová E.: Projektové metody ve výuce fyziky a matematiky 91
Ciglerová L.: Antimentiony  94
Bdinková V.: Fyzikální hračky z odpadu 95
Kubicová J.: Debrujárské pokusy v hodinách fyziky 105
Ondrušek V.: Hra na změnu těžiště  108
Slabá L.: Informace o soutěži HYDRO 109
Meixnerová Z.: Jednoduché pokusy a zkušenosti z debrujárské činnosti 111
Elbanowska S.: Učivo fyziky v přírodovědě 113
Tokar J., Fulneczek H.: Využití instalačních trubek pro fyzikální pokusy 117
Trzebuniak A.: Didaktické využití hraček (vlček) 121
Drabik D.: Fyzika v matematice? Ale ano! 123
Raczkowska-Tomczak K.: Co umí čarovné sklíčko? 125
Rakovská M., Horváthová D.: Úloha videosimulace v přípravě učitelů
na experimentální činnost
131
Brockmeyerová J., Houfková J., Drozd Z.: Hračky ve výuce fyziky  132
Horylová R., Čerňanský P.: Úlohy pro sedm stylů učení 137
Houfková J.: CERN a učitelé fyziky 140
Dvořák L.: Trocha heuristiky z Malé Hraštice  143
Dvořák L.: Pár věcí z tábora 3 - tentokráte o čase a trochu i o elektronice 147
Svoboda M.: Kompas bez magnetky 151
Jílek M.: Určení rychlosti šípu 152
Goldová K., Holík M.: Pokus se strunou. Optické vlákno za korunu  153
Urbanová M.: Pokusy dle návodů z internetu 155
Broklová Z.: Kroužek fyziky pro třetí ročník žáků ZŠ 158
Lustig F.: Lego, ISES a Lab VIEW ve fyzice 159
Kuchař J.: Carnot a Stirling 163
Dolejší J.: GPS ve škole 166
Žilavý P.: Indikátor a měřič elektrického náboje  169
Rojko M.: Fousaté experimenty 171
Houfková J.: Fyzikální web pro nadšence 174
Pydych P.: Databáze laboratorních úloh pro ISES na internetu  177
Příspěvky nepřednesené  
Dimitrova V., Ivanova L.: Didactic posibilities of problem in course "Physical
pollution - elektromagnetic fields and ionizing radiation"
181
Baník I.: Vlnová dľžka vo vode - jednoduché meranie pomocou CD-platne 185
Baník I.: Domáci TV - stroboskop  187
Seznam účastníků Veletrhu nápadů 189

Zpět na hlavní stránku Veletrhu


Z dokumentu, který došel e-mailem od M.Randy ze ZčU  Plzeň na web převedl L.Dvořák 2.3.2001.