VELETRH NÁPADŮ
 UČITELŮ FYZIKY 5 

proběhl na MFF UK v Praze 28.-30. srpna 2000

v rámci evropského programu 
"Fyzika na scéně"
  

Veletrh nápadů VI  bude v Olomouci, 30.8.-1.9.2001